ပါတီအမည္ အလြဲသံုးစားျပဳခံရေၾကာင္း ပေလာင္( တအာင္း) အမ်ိဳးသားပါတီေျပာ

ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ (ၾကံ့ခုိင္ေရး) ဦးေဆာင္ျပီး ၁၅ ပါတီ သေဘာထားဟု ဆုိကာ အစိုးရသစ္ကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေသာ ေၾကညာခ်က္၌ မိမိတုိ႕ ပါတီအမည္ကို ပါ သေဘာတူညီခ်က္ မရွိဘဲ ထည့္သြင္း၍ ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ပါတီအမည္ကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပေလာင္ (တအာင္း) အမ်ိဳးသားပါတီ (TNP) က ယမန္ေန႕က ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိလိုက္သည္။

၁၅ ပါတီ ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ TNP ပါတီ၏ သေဘာထားမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ TNP ပါတီအမည္ ထည့္သြင္းထားမႈကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္၊ ထုိကဲ့သို႕ ထပ္မံမျပဳလုပ္ရန္ TNP ပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ေန႕ ရက္စြဲျဖင့္ ၾကံခုိင္ေရးပါတီက ဦးေဆာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံအတြင္း ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ကာ/လံု အစည္းအေ၀းေခၚယူ ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း အပါအ၀င္အခ်က္ ၆ ပါ ေၾကညာခ်က္ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၅ ပါတီ၏ သေဘာထားဟုဆုိကာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကံ့ခုိင္ေရး ပါတီက ဦးေဆာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္၌ TNP ပါတီကို အမွတ္စဥ္ ၁၁ တြင္ ထည့္သြင့္၍ TNP ပါတီဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ေနရာ၌ ထြန္းၾကိဳင္အမည္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္အေပၚ TNP ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေနရာ၌ ထြန္းၾကိဳင္ အမည္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္အေပၚ TNP တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး – ၁ မုိင္းအုဏ္းခုိင္က “ ပါတီကိုယ္စားလွယ္က ေဆြးေႏြးပြဲတက္ခဲ့ေပမယ့္ ဘာမွ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ မေပးထားသလို သူ႕အေနနဲ႔ေၾကညာခ်က္မွာ လက္မွတ္ထုိးခဲ့တာ မရွိပါဘူး။ အခုလက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ ထြန္းၾကိဳင္ဆုိသူလည္း ပါတီမွာ မရွိဘူး” ဟု ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္း စံုစမ္းရန္ ၾကံ့ခုိင္ေရး ပါတီမွ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံသို႕ ဧရာ၀တီက တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ ေျဖဆိုျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။

ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီီ ဦးေဆာင္သည့္ ေၾကညာခ်က္၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အထူးအၾကံေပး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာအၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ခန္႕အပ္ျခင္းကိုလည္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားသည္။

ေၾကညာခ်က္ပါ ၁၅ ပါတီမွာ TNP ပါတီအပါအ၀င္ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီ၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးပါတီ (တ.စ.ည)၊ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ ပါတီသစ္ပါတီ၊ အမ်ိဳးသား တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႕ပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ၊ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ ပါတီ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားအင္အားစု ပါတီ၊ ၀ံသာႏု ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႕ဒီမုိကေရစီ ပါတီ၊ အင္းအမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီႏွင့္ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီတုိ႕ျဖစ္သည္။

Source – ဧရာ၀တီ