ရွမ္းျပည္နယ္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ခံရသူမ်ား ရွစ္ေလးလံုး(ရွမ္းျပည္)အမည္ျဖင့္ ရပ္တည္မည္ဟုဆို

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဖယ္ရွားခံရသူမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံသူ မ်ားပူးေပါင္း၍ ရွစ္ေလးလံုး(ရွမ္း ျပည္)အမည္ျဖင့္ ရပ္တည္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ရွစ္ေလးလံုး(ရွမ္းျပည္)အဖြဲ႕ ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအေနျဖင့္ ရပ္တည္လုပ္ကိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္သာ ရပ္တည္မည္ဟု ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးတင္ေမာင္တိုးက ေျပာသည္။ ဦးတင္ေမာင္တိုးသည္ ေတာင္ႀကီး ခ႐ိုင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ဦးဝင္းထိန္၏

ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ ထုတ္ပယ္ခံရသူျဖစ္ သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသား ဒီ မိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွာ ရွိေန စဥ္ကတည္းက လယ္သမားအ ေရးေတြ၊ ျပည္သူအေရးေတြကို လုပ္ေဆာင္ ကူညီေပးခ့ဲတာပါ။ အခုလည္း က်န္ေနေသးတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ေျမ ယာကိစၥေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္ခံရတဲ့ကိစၥေတြကို ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ရပ္ တည္ႏိုင္ဖို႔ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း ျဖစ္ တယ္’’ဟု ဦးတင္ေမာင္တိုးက ေျပာသည္။

ရွစ္ေလးလံုး(ရွမ္းျပည္)အဖြဲ႕ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၈၈ မ်ိဳးဆက္အင္အားစုမ်ား၊ ရွမ္းျပည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္ မဟုတ္ သည့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ NLD ပါတီ ထြက္သူမ်ား၊ ထုတ္ပယ္ခံရသူမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ရွစ္ေလးလံုး(ရွမ္းျပည္)အဖြဲ႕ ကို တရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရထံ ဇန္နဝါရီေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ စာတင္မည္ဟု ၎အဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ရွစ္ေလးလံုး(ရွမ္းျပည္)အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲကာလတြင္လည္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကို ဝန္းရံကူညီေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေမာင္တိုးက ဆိုသည္။

ရွစ္ေလးလံုး(ရွမ္းျပည္)အဖြဲ႕ တံဆိပ္အေနျဖင့္ အျဖဴေရာင္ ေအာက္ခံေပၚတြင္ ရွစ္ဂဏန္း ေလးလံုးကို အနီေရာင္စာလံုးျဖင့္ ေဖာ္ျပမည္ဟု ၎အဖြဲ႕မွ သိရ သည္။

Source – 7 Day Daily