အမ္း မဲဆႏၵနယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လုပ္ငန္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္

စစ္ေတြ၊ ႏုိဝင္ဘာ ၃၀ ။                   ။ ရခိုင္ျပည္နယ္္အတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာ လစ္လပ္ေနသည့္ အမ္း မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ႏုိဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္း ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားျပဳစုရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား စသည့္လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ စတင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအရာ႐ွိႏွင့္ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

“ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမွာက ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာက လစ္လပ္ေန ရာ တစ္ေနရာပဲ႐ွိတာပါ။ အမ္းၿမိဳ႔နယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာတည္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေကာ္မ႐ွင္အေနနဲ႔ ၾကား ျဖတ္အတြက္ မဲစာရင္းေတြကို မွန္ကန္မႈ႐ွိမ႐ွိ စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္မႈေတြ လုပ္နပါၿပီ။ ဝင္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီေတြက ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းေတြကိုလည္း လက္ခံေနပါတယ္”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠ႒ ဦးစိန္ေမာင္က ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ လုပ္ငန္း ညွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ၿပီးခဲ့သည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား႐ွိေနသည္ကို ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေထာက္ ျပေဆြး ေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ္းမဲဆႏၵနယ္ လစ္လပ္ေနရာအတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေဇာ္၀င္းျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးေသာင္းေအးတို႔ ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရ႐ွိခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ လစ္လပ္ေနရာ (၁၉) ေနရာအတြက္ လာမည့္ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Source – Mizzima