အသံလုံခန္းအျပင္ထြက္ေပးပါ

‘‘ဒီၿမိဳ႕ေတာ္ကေန အျပင္ကုိ ထြက္၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔ အခ်ိန္ပုိ ေပးၿပီး ေတြ႕ဆံု၊ သူတုိ႔ေျပာတာ နားေထာင္၊ ေနာက္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေတြ အတူတကြ ဘယ္ကိုသြားၾက မလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္း သူတုိ႔နဲ႔ စကား၀ုိင္းဖဲြ႕ေျပာ၊ အဲဒီလို ပုိ ေကာင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ (သမၼတ) ဒုတိယသက္ တမ္းမွာ ကြၽန္ေတာ္လုပ္ဖုိ႔ လိုအပ္ ပါတယ္’’

ဤစကားမွာ သမၼတအုိဘား မား သူ၏ ပထမသက္တမ္းအၿပီး တြင္ ၀န္ခံေျပာခဲ့ေသာ စကားျဖစ္ သည္။  အသံလံုခန္းထဲေရာက္ေနသကဲ့သုိ႔ သူ႔မူ၀ါဒအေတြးအႀကံ မ်ားကိုသာ ပဲ့တင္ထပ္ျပန္ၾကားခဲ့ရ ၿပီး အစိုးရယႏၲရားျပင္ပလက္ေတြ႕ ေျမျပင္မွ မတူကြဲျပားေသာအျမင္ မ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကင္းကြာသ လုိ ျဖစ္ခဲ့ေသာ သမၼတသက္တမ္း အေစာပုိင္း အခိုက္အတန္႔ကို ေနာင္တရမိေၾကာင္း အုိဘားမား က ၀န္ခံခဲ့သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အလြတ္လပ္ ဆံုးႏုိင္ငံ၊ ဒီမုိကေရစီဘိုးေအႏုိင္ငံ၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပ ညာအထြန္းကားဆံုးႏုိင္ငံဟု တင္ စားခဲ့ရေသာ အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စု၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး က အိမ္ျဖဴေတာ္႐ံုးမွာပင္ သူ႔ကုိယ္ သူအသံလံုခန္းထဲေရာက္သကဲ့သုိ႔ ခံစားခဲ့မိသည္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာကဲ့သုိ႔  အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ ပဋိပကၡမ်ား စြာႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံငယ္ေလး မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ စိန္ ေခၚမႈပုိႀကီးမားေၾကာင္း ေလ့လာ  ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက စုိးရိမ္လ်က္ ရိွသည္။

အစိုးရ ေျပာင္းသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း ယခင္က လည္ပတ္သည့္ ဗ်ဴ႐ုိကရက္ယႏၲရားအတုိင္းသာ ဆက္လက္လည္ပတ္မႈရိွေနၿပီး အသစ္ႏွင့္ အေဟာင္းပူးေပါင္းလုပ္ရာတြင္ သတင္းစီးဆင္းမႈ၊ ပညာျပမႈအခ်ိဳ႕ရိွေန၍ ထင္တုိင္းမေပါက္ဘဲ လူထုေထာက္ခံမႈႏႈန္း က်လာေသာ ေဒသတြင္းအိမ္နီး ခ်င္း အင္ဒုိနီးရွား၏ ၀ီဒုိဒုိအစိုးရဥပမာကလည္း မ်က္စိေအာက္မွာ တင္ ျမင္ေနရသည္။ ဂ်ဳိကုိ၀ီဒုိဒုိသည္ ၎၏ အစိုးရအဖြဲ႕ကုိ တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္အေျပာင္းအလဲ လုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးမူ၀ါဒျဖင့္ တက္လာခဲ့ ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရသည္ အစိုးရအဖဲြ႕၏ ယႏၲရားအဆင့္ ဆင့္တြင္ လူေဟာင္း၊ လူသစ္အား လံုးတာ၀န္ေပးထားသည့္အနက္ အခရာက်ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္စီးဆင္းမႈသည္ လူေဟာင္း မ်ားထံမွ ျဖတ္သန္းေနရဆဲပင္ျဖစ္ သည္။ ထု႔ိအျပင္ အင္စတီက်ဴး ရွင္းအားေကာင္းမႈမရိွေသးသည့္ အေလ်ာက္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး တည္းကို ဦးတည္သည့္စနစ္ျဖင့္  လည္ပတ္ေနေသာ ျမန္မာ့အေျခ အေနက ေထာက္ျပစရာျဖစ္ေန သည္။

‘‘တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္  ပုိင္းေရာ၊ အရပ္ဘက္ ေခါင္း ေဆာင္ပုိင္းေရာ၊ အရပ္ဘက္လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ပုိင္း ေရာ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ Echo Room ထဲက ထြက္ဖို႔လုိလာတယ္’’ ဟု မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒေလ့လာ ေရးအဖဲြ႕ ျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးမင္းဇင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၎က ‘‘အဲဒီ လိုမဟုတ္ရင္ေတာ့ ကုိယ္ၾကား လိုတာခ်ည္းပဲ ကုိယ္ျပန္ၾကားေနရ ၿပီး တစ္ခ်ိန္လည္းက်ေရာ အပ်က္ အပ်က္နဲ႔ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္ ေရာ။ ငါ့ကုိအားလံုးက ၀ုိင္လိမ္ေနၾကတာပဲဆုိၿပီးေတာ့   ျဖစ္လိမ့္မယ္။ငါ့ကုိအားလံုး၀ုိင္း လိမ္ေနၾကတာ ပဲလို႔ မျဖစ္ခ်င္ဘူးဆုိရင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ကို လက္ခံရမယ္’’ ဟု တုိက္တြန္းသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရထိပ္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေနရေသာ သံတမန္အ သိုင္းအ၀ိုင္းမွ အခ်ိဳ႕၏ ျပန္လည္ ေျပာၾကားခ်က္အရ တိုက္ပဲြမ်ား၊ ေျမျပင္အေနအထားမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အစိုးရသစ္၏ သတင္းရ၊ သိရွိနားလည္မႈ အားနည္းေနေသး ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားရွိသည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ နားေထာင္ေနသည္လား (သို႔မ ဟုတ္) သတင္းေပးမ်ားက စိစစ္ ျဖတ္ေန ေတာက္ေနသည္လား (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ခုစလံုး ျဖစ္ေန သည္လား ဆုိသည္မွာ ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။

‘‘ၾကည့္ရသေလာက္ေတာ့ အဲဒီစိစစ္ျဖတ္ေတာက္ေနပံုရတာ ေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရအဖဲြ႕က လူ ေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာ က သူတို႔ခ်ည္းပဲလုိ႔ေတာ့ ကၽြန္မ မယံုပါဘူး။ အေျဖကို သူရဲေကာင္း ဆန္ဆန္ ရွာဖို႔ထက္ စုေပါင္းရွာလုိ တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ဆႏၵကို ေမးခြန္းထုတ္စ ရာပါပဲ’’ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ အမည္မ ေဖာ္လုိသည့္ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာ ႏုိင္ငံေျမာက္ ပိုင္း တိုက္ပဲြမ်ားႏွင့္ရခုိင္ျဖစ္စဥ္အ ေပၚ တုံ႔ျပန္ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ သည့္ အေနအထားမွာ အစိုးရသစ္ ၏ ထိိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္အတုိင္းအ တာကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာ ေစသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး အရပ္ သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးေနခဲ့ရ ေသာ တိုက္ပဲြမ်ား ရပ္တန္႔ေရး အစိုးရကို ေတာင္းဆုိဆႏၵျပပဲြမ်ား ကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားက ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း အစိုးရက တစ္စံုတစ္ရာ တုံ႔ျပန္မႈ မရွိေပ။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ေလးဖဲြ႕ပါ၀င္ေသာအဖဲြ႕က ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ စတင္ထိုး စစ္ဆင္ခဲ့သည့္အခါ အစိုးရက ပထမဆံုးတုံ႔ ျပန္ေျပာၾကားမႈရွိလာ သည့္အေပၚ ေျမာက္ပိုင္းေန တုိင္း ရင္းသားမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ား က ေ၀ဖန္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သ တင္းပို႔သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးအပါ အ၀င္ျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္ မရွင္အတြင္းေရးမွဴးက ၎တုိ႔အ ေနျဖင့္မူ သတင္းမ်ားကို အျဖတ္ အေတာက္မရွိ ေပးပို႔ေၾကာင္း ဆုိ သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ သ တင္းအားလံုးကို Report လုပ္ပါ တယ္’’ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

ယခင္စစ္အစိုးရမ်ားလက္ ထက္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ သတင္းႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအားလံုးကုိ ကိုင္ ထားေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုး ရသည္ တစ္ဖဲြ႕တည္းျဖစ္၍ သ တင္းရရွိမႈၾကားခံ အဟန္႔အတားမ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ လက္ ရွိတြင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ အာဏာႀကီးေသာ ၀န္ ႀကီးဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ နယ္စပ္ ေရးရာကုိ တပ္မေတာ္က ကိုင္ ထားသည္ျဖစ္၍ နယ္စပ္ေရးရာ သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုး သည္ တပ္မေတာ္မွတစ္ဆင့္ အ ရပ္သားအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထံ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ၎တို႔က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွ ေန၍ ယခုအစိုးရလက္ထက္ထိ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ သည့္ သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိ သူ ဦးေဇာ္ေဌးက လက္ရွိအစိုးရ အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္ တစ္၀န္းမွ သတင္းအားလံုးကို သိရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ ရွင္၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႕ အစည္းမ်ား စသည့္ လမ္းေၾကာင္း ေပါင္းစံုမွ သတင္းေပါင္းစံု ေန႔စဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားထံ ေရာက္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရဲေထာက္ လွမ္းေရး သတင္းေတြ ရွိတယ္။ က်န္တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္း ေတြရွိတယ္။ ေန႔စဥ္ ျဖစ္ပ်က္သမွ် Report ေတြ ေန႔တုိင္းတက္တယ္။ အဲဒီ သတင္းေတြရွိတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ ဘာေတြျဖစ္၊ ဘယ္ေနရာဘာျဖစ္ ႀကီးႀကီးမား မားေပါ့။ အေသးအမႊားကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဇယားခ်ဳပ္နဲ႔ တင္ တယ္။ ဥပမာ ျပစ္မႈဘယ္ႏွမႈ၊ ဘယ္မွာ မီးလန္႔မႈ ဘာညာအေသး အမႊားေတြကေတာ့ ဇယားနဲ႔ Daily တင္တယ္။ က်န္တာေတြကေတာ့ ထူးျခား ျဖစ္စဥ္ေတြ အကုန္လံုး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ ျပည္နယ္အစိုးရေတြ ၂၄ နာရီအ တြင္း တင္ရတာရွိတယ္။ ေနာက္ခု နက ေထာက္လွမ္းေရးသတင္း ေတြရွိတယ္။ အမ်ားႀကီး  ရွိပါ တယ္’’ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ႐ံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ ၏ အတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၎က ‘‘ဒါ အစိုးရယႏၲရားထဲက ကိစၥေတြ၊ အဲ ဒါေတာ့ အေသးစိတ္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာဖို႔လည္း မရွိဘူး။ ၿခံဳၿပီးေျပာရ ရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားကို ခုနက ေျပာတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ တိုင္းျပည္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် မ သိတာမရွိဘူး။ အကုန္လံုးသိပါ တယ္။ ၂၄ နာရီသိတယ္’’ဟု ေျပာ ၾကားသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အတုိက္အ ခံႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၏ အသံမ်ားကိုလည္း ယခုထက္ ပုိမိုနားေထာင္ေပးရန္ အႀကံျပဳမႈ မ်ားရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အ တုိက္အခံကဲ့သိ႔ု ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ရယူခ်င္သည့္ အက်ိဳးစီးပြားအေပၚ အေျခခံ ေ၀ဖန္မႈ မပါ၀င္ေသာ၊ ႏုိင္ငံေရးအာဏာယႏၲရားထဲတြင္ မပါ၀င္ေသာ၊ အစိုးရႏွင့္ အာဏာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရွိေသာ၊

အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူၾကား ေပါင္းကူးတံတားကဲ့သုိ႔ ပါ၀င္ေသာ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏အသံကုိ ပိုနားေထာင္ေပးရန္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားဖြင့္ေရးေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

‘‘သတင္းရင္းျမစ္ေတြကို အ မ်ိဳးမ်ိဳးထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဆိုလို တဲ့သေဘာက ကိုယ့္ေဘးပတ္၀န္း က်င္မွာရွိတဲ့ အႀကံေပးေတြ၊ကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့သူေတြအေပၚ မွာပဲ မူတည္ၿပီးေတာ့ မဆံုးျဖတ္ဘဲ နဲ႔ သတင္းရင္းျမစ္လမ္းေၾကာင္း ေတြ ဖြင့္ထားဖို႔ပါ’’ဟု ျပည္ေထာင္ စုျမန္မာႏုိင္ငံ အေ၀းေရာက္ အ မ်ိဳးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖဲြ႕ (NCGUB) ၏ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံေဟာင္း ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ ဆင္ေျခေပးသူအ ခ်ိဳ႕၏ လက္သံုးစကားျဖစ္သည့္ ‘‘ေခါင္းေဆာင္ႀကီးက မသိဘူး။ ေအာက္ကလူေတြ လုပ္ေနတာ’’ ဆုိသည့္ အစဥ္အလာဆုိးကို ယခု အခ်ိန္တြင္ ထပ္မံျဖစ္ပြားရန္ မ သင့္ေတာ့ေၾကာင္းလည္း အႀကံ ျပဳၾကသည္။

လက္ရွိ ဒီမုိကေရစီတစ္ပုိင္း စပ္ၾကား အုပ္စုိးမႈစနစ္တြင္ အစိုးရ သစ္သည္ သည္းေျခႀကိဳက္ ႏုိင္ငံ ေရးၫႊတ္ခ်က္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ ရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ဦးမင္းဇင္က Myanmar Quar- terly ဂ်ာနယ္တြင္ သံုးသပ္ေရး သားလာသည္။ သည္းေျခႀကိဳက္ ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ပညာတတ္မ်ား စသည့္ ၾကားခံအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး လူထု ကို တိုက္႐ိုက္ခ်ဥ္းကပ္သည္ကို ဆုိ လိုသည္ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံႏွင့္အၿပိဳင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လူမ်ဳိး အ လုိက္၊ ေဒသအလုိက္ႏွင့္ အ ေၾကာင္းအရာအလုိက္ဟူ၍ ပုံစံသုံးမ်ဳိးျဖင့္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ကတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ထိပ္ဆုံးပုဂၢဳိလ္ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာျဖင့္ ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းရွိသည္ဟု သိရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံႏွင့္အၿပိဳင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္ကုိ က်င္းပရန္ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကို ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံ၌ တုိက္႐ုိက္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္မျပဳေပ။

‘‘ခြင့္ျပဳေပးတဲ့ ေနရာေတြ ေတာ့ ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းအ ကန္႔အသတ္ေတြေတာ့ရွိတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက်ေတာ့ ပါလုိ႔ရသလုိလုိနဲ႔ တကယ္တမ္း Civil Societies ေတြက တင္ ျပတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြက်ေတာ့  အားလုံး လက္ခံတာမ်ဳိးမရွိဘူးေပါ့။ အ ေၾကာင္းျပခ်က္မခုိင္လုံဘဲနဲ႔ လက္မခံတဲ့ကိစၥေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အားရစရာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ တုိးတက္မႈေတာ့ ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာရမွာေပါ့။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ Civil Societyေတြရဲ႕ က႑ကို  လိမၼာပါးနပ္စြာ ကုိင္တြယ္တယ္။ အေရးပါတယ္ ဆုိတာကို အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ မူ၀ါဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္လာလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ မၾကားတဲ့ပုံစံ ပဲထားလိုက္တာေပါ့’’ဟု ၿငိမ္း ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာလက္ေထာက္ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဆရာမနန္ေရာ္က ေျပာသည္။

၎က‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ ကိစၥမွာက်ေတာ့ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သြား ၿပီေပါ့။ စဥ္းစားၾကည့္ရသေလာက္ ေတာ့ နည္းနည္းပုိၿပီး Complex ျဖစ္တဲ့ကိစၥရပ္မ်ဳိးက်ေတာ့ သူ႔မူ၀ါ ဒပုိင္းကိုပဲ အာ႐ုံစုိက္ၿပီးေတာ့ သူ႔ ဆီက Responseကေတာ့ အခုခ်ိန္ အထိ မေတြ႕ရေသးဘူး’’ ဟု ဆုိ သည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရကုိေထာက္ ခံေသာလူထု၏ ဖိအားကုိလည္းပုံစံ တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ႀကဳံေနရသည္။ ႏွစ္ ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ၾကာမွ ပထမ ဆုံးတက္ခြင့္ရလာသည့္ အရပ္သား  အစုိးရသစ္ကို အျပစ္တင္မေစာရန္ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ယခင္ကလုိ လြတ္လပ္ေသာဆန္းစစ္ေ၀ဖန္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲႀကံဳ ေနရသည္ဟု ဆုိသည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ အင္အားစုမ်ားအေန ျဖင့္ ၎တုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္ က်မႈအေပၚ ေ၀ဖန္သူမ်ားကို ပိတ္ ဆုိ႔တတ္သည့္ အေလ့အထက လည္း ရွိေနသည္။

‘‘အဓိက အခက္အခဲကအရင္ စနစ္နဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒေတြ၊ အရင္ အစုိးရရဲ႕လုပ္ငန္းေတြက ဒီအစုိးရ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ဆူးေျငာင့္ ခလုတ္အတားအဆီးျဖစ္ေနတာ။ ဒါေတြတစ္ခါတည္း ဖယ္ရွားရင္ ႐ုတ္႐ုတ္ ႐ုတ္႐ုတ္ျဖစ္ကုန္မယ္ ေလ။ ၁၉၉၀တုန္းကျဖစ္တဲ့အမွား ကို ထပ္မွားလုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ႏွလုံး ပုိက္ထားလုိ႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင္ျမတ္ေရးမူ၀ါဒခ်မွတ္ၿပီး သတိ ႀကီးစြာေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ပါဦး’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ခ်ီ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သံတမန္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရ အဖြဲ႕ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ တာ၀န္ေပးလဲႊအပ္ထားမႈႏွင့္ ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ မွာ သတိျပဳစရာရိွသည္။ လတ္ တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စုိက္ပ်ိဳး ေရးဒု၀န္ႀကီးကုိ ရာထူးမွ ရပ္စဲမႈ ကလည္း လူထုအၾကား အျငင္း ပြားစရာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္အထိ  အစိုးရအဖြဲ႕ျပင္ပမွ ပါတီထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္က အမိန္႔ေပးခဲ့သည့္ အေနအထားျဖစ္ေနသည္။

ဆရာမ နန္ေရာ္ကမူ ‘‘အရင္ ကေတာ့ ဒါက စစ္အစိုးရျဖစ္တဲ့ အတြက္၊ စစ္အစိုးရတစ္ပုိင္းျဖစ္ တဲ့အတြက္ ေျပာရဲတယ္ဆုိတဲ့ အဖြဲ႕ေတြရိွတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အဲဒီလို အဖြဲ႕ေတြက အခုတိတ္သြားတဲ့ သေဘာရိွတယ္။ သတိထားတာ ေပါ့။ အရမ္းသတိထားတယ္။ ကုိယ့္ကုိျပန္ၿပီးေတာ့ အျပစ္တင္ခံ ရမွာ စုိးၾကတယ္။ အရပ္သားအ စုိးရက အခုမွတက္တာ တစ္ႏွစ္ ေတာင္မျပည့္ေသးဘူး။ ဒီေလာက္ ႀကီးေျပာဖုိ႔ မသင့္ဘူး၊ ေစာင့္ၾကည့္ သင့္တယ္ဆုိတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြက နည္းနည္းေလး ေလသံဟတာနဲ႔ ႀကံဳၾကရတာေပါ့’’ဟု ေျပာၾကားသည္။

အင္စတီက်ဴးရွင္းအားနည္း ေနေသးေသာ လက္ရိွ စပ္ၾကား အုပ္စုိးမႈေအာက္တြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ ေသာ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္အႀကံေပးမႈ မ်ား တင္ျပရာ၌ အဟန္႔အတား စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ ႀကံဳေနရသည့္အ ခိုက္ ႏုိင္ငံ့ထိပ္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ေအာက္ေျခ လူထုအၾကား တုိက္႐ုိက္အသံ ဆက္သြယ္မႈမွာ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ေသး ေပ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သေဘာထား ကဲြလြဲသည့္ တင္ျပ ခ်က္မ်ားကုိ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားရိွေန ျခင္းကလည္း အသံကို က်ယ္မ လာေအာင္ ဟန္႔တားသည့္ လက္ နက္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ လူထုအ သံပိုၾကားႏုိင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕နားေထာင္ရန္ အႀကံျပဳ သံမ်ား ပုိက်ယ္ေလာင္လာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈတရား မွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ‘‘ျပည္ သူလူထုရဲ႕ အသံေတြ၊ ျပႆနာ ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္အက်ိဳးအေၾကာင္းသတင္းအမွန္ေတြကို သိဖို႔အတြက္ သတင္းရင္းျမစ္ခ်န္ နယ္ေတြကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးထားၿပီး  ဒီအေပၚမွာ အားလံုးကို ခ်ိန္ထိုး သံုးသပ္တာေပါ့။  မီဒီယာေတြ အသံနားေထာင္ရမယ္။ Officially ခန္႔ထားတဲ့ အရာရိွေတြအသံနား ေထာင္ရမယ္။ Civil Society ေတြ က ဘာေျပာသလဲ နားေထာင္ရ မယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ခ်ိန္ထိုးဆံုး ျဖတ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ မသိဘဲနဲ႔ ျဖစ္သြားတယ္ဆုိတဲ့ဟာမ်ိဳး ေရွာင္ ႏုိင္မွာပါ’’ဟု အႀကံျပဳသည္။

Source – 7 Day Daily