အေရးယူခံရသည့္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္သံုးဦး၏ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ပယ္ဖ်က္

ပါတီမွ ေပးအပ္ ထားေသာ တာ၀န္အသီးသီးကို ႐ုပ္သိမ္းျခင္းျဖင့္ အေရးယူခံရ သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ (ဒီခ်ဳပ္)မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ သံုးဦး၏ လႊတ္ ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား၌ ပါ ၀င္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနမႈကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တြင္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။
မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ ၀င္း၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာစုိးမိုးသူ၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ဦးဉာဏ္လင္းတို႔ကုိ ေကာ္မ တီဥကၠ႒၊ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ႏုိ၀င္ ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးစိန္၀င္းသည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမား ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မ တီ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ကာ ေဒါက္ တာ စိုးမိုးသူသည္ ယင္းေကာ္မတီ တြင္ အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေနသူ ျဖစ္သည္။ ဦးဉာဏ္လင္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ျဖစ္သည္။

ယင္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ သံုးဦးတို႔ကို ပါတီကေပးအပ္ ထားေသာ တာ၀န္အသီးသီးမွ ႐ုပ္ သိမ္းေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ ၌ ပါတီက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ လႊတ္ ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီအသီးသီး ၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အ စည္းအေ၀းတြင္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပါတီစည္းကမ္းမလိုက္နာ သျဖင့္ အေရးယူခံရသည့္ အဆုိပါလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးတို႔ကိုပါတီက ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းကာ သာမန္ပါတီ၀င္မ်ား အျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိမည္ဟု ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အ ဖဲြ႕၏ အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာၾကားထား သည္။

ပါတီမွ အေရးယူခံရသည့္ ကာယကံရွင္မ်ားအား 7Day Daily သတင္းစာက ေမးျမန္းရာ တြင္ ဦးစိန္၀င္းက ပါတီ၏ဆုံးျဖတ္ ခ်က္အတိုင္းသာ လုိက္နာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖဆုိေပးၿပီး ေဒါက္ တာစိုးမိုးသူႏွင့္ ဦးဉာဏ္လင္းတို႔ ကို ဆက္သြယ္၍မရရွိေသးေပ။

အေရးယူခံရသည့္ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သံုးဦးတြင္ ဦးစိန္၀င္းက ကုမၸဏီတစ္ခုကို တ ရားစဲြဆုိရာ၌ တရားစဲြခံရသူမ်ား ထဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အဖဲြ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္ေနၿပီး အဆိုပါ  တရားစဲြဆုိမႈကို ပါတီဗဟုိသုိ႔ တင္ျပမႈမရွိဘဲ ျပဳလုပ္သျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အေရးယူခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ဂုဏ္သိကၡာ ညိႇဳးႏြမ္းေစ သည့္ စာမ်ားျဖန္႔ေ၀သည္ဆုိကာ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒၊ ဒီခ်ဳပ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီး ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ကုမၸဏီပိုုင္ ရွင္တစ္ဦးတုိ႔ကို လိမ္လည္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာညိႇဳးႏြမ္းေစမႈတို႔ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္တြင္ မအူပင္ရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးစိန္၀င္းက ဆုိ သည္။

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာစိုးမိုးသူသည္ လူမႈေရးကိစၥ ေၾကာင့္ ပါတီက အေရးယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တို ဘာက မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဟုိတယ္ တစ္ခုတြင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာစိုးမိုးသူသည္ အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦးႏွင့္အတူ တည္းခုိေန သည္ဟုဆုိကာ လိုက္ပါစံုစမ္း စစ္ ေဆးေပးရန္ ၎၏ဇနီးက အမွတ္ (၉) နယ္ေျမရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ လာေရာက္တိုင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဉာဏ္လင္းႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ ဦးတို႔သည္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိုတယ္ေရႊျပည္သာသို႔ သြား ေရာက္၍ ယင္းမိုတယ္ရွိ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အခ်င္းမ်ားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါကိစၥ၌ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က မိုတယ္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ တုိင္ၾကားမႈမ်ားရွိေသာ ေၾကာင့္ သြားေရာက္စစ္ေဆး သည္ဟုဆုိထားၿပီး မိုတယ္တာ ၀န္ရွိသူမ်ားက ကာရာအိုေကသီ ဆုိရန္ လာေရာက္သည္ကို ခြင့္မ ျပဳသျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ႀကိမ္း ေမာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း စာရွင္းလင္းပဲြ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္သံုးဦးနည္းတူ မဂၤလာဒံု ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္အျဖစ္မွ ပယ္ ဖ်က္ခံရသည္။ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္း သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ ကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးရာ၌ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

Source – 7 Day Daily