၂၀၂၀တြင္ ပါတီအလံႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုသာၾကည့္၍ မဲေပးၾကေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ဦးတင္ဦးေျပာ

လာမည့္ ၂၀၂၀ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီအလံႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကို ၾကည့္၍ မဲေပးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေတာ့မည္မဟုတ္၍ ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ယခုကတည္း က ျပင္ဆင္ၾကရန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာယကဦးတင္ ဦးကေျပာၾကားသည္။
(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္အမ်ဳိးသား ေအာင္ပြဲေန႔ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္း အနားကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ NLD ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပရာ ဦးတင္ဦးက ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ NLDက တစ္ႏုိင္ငံ လုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ မဲ ဆြယ္ကာလတြင္ပါတီဥကၠ႒ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တုိင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိၿမိဳ႕အမ်ားအ ျပားသုိ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးသြား ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ကိုမၾကည့္ဘဲ ပါ တီအလံကိုသာၾကည့္၍ မဲေပးၾက ရန္တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိခဲ့ရာေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ လူထုေထာက္ခံမႈ ရလဒ္ျပတ္သားစြာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ သည္။

‘‘အခုလာမယ့္ ၂၀၂၀မွာ ေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူလူထုထဲမွာ ဘယ္ေလာက္လုပ္ေပးႏုိင္မလဲဆုိ တဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ ၾကပါ’’ဟု ဦးတင္ဦးကေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က‘‘အဲဒီ အခါက်ေတာ့ ဒီအလံၾကည့္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကည့္ ပါဆုိတာထက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ ၀င္ေတြဟာေအာက္ျခမွာဘယ္ ေလာက္အလုပ္လုပ္ႏုိင္သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ထဲထဲ၀င္၀င္လုပ္ ႏုိင္သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္သန္႔ရွင္း ၾကသလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ေစတနာ ေကာင္းနဲ႔လုပ္ၾကသလဲ၊ ဘယ္ ေလာက္အနစ္နာခံသလဲ၊ ဘယ္ ေလာက္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ လုပ္သလဲ ဒါေတြအေပၚမွာ မူ တည္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာတာကိုၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဆုိသည္။

ျပည္သူမ်ားကို အက်ဳိးျပဳ ႏုိင္မႈအေပၚၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ၾက မည္ျဖစ္၍ NLDအဖြဲ႕၀င္မ်ားအ ေနျဖင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိပါက ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ၂၀၂၀ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္ရမည္ ဆုိသည့္စိတ္ျဖင့္ ယခုကတည္းက ျပင္ဆင္ၾကစုိ႔ဟုလည္းဦးတင္ဦး ကေျပာၾကားသည္။

‘‘အခုအေနအခါမွာ သိပ္ၿပီး ေတာ့ စကားမ်ားမ်ားေျပာတာ ထက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္အလုပ္ လုပ္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ကိစၥဟာ အေရးႀကီးပါ တယ္’’ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ၾကား ႐ုန္းကုန္ခဲ့ရၿပီး လက္ရွိတြင္ လည္း ဒီမုိကေရစီရရွိေရးႀကိဳးစား လုံးပန္းေနရဆဲအခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ဦးတင္ဦးကေျပာသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိေနသကဲ့သို႔ ရပ္ တန္႔ေနသည္မ်ား၊ ဆုတ္ယုတ္ေန သည္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ လက္ ရွိတြင္ ျပည္သူမ်ားက ၂၀၁၅ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ NLD ေႂကြးေၾကာ္ ခဲ့သည့္ ‘အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲ ဖုိ႔ NLDကိုမဲေပးစုိ႔’ ဟူသည့္စကား ကုိေထာက္ၿပီး ေျပာဆုိေနသည္ မ်ားရွိသည္ဟု ဦးတင္ဦးကေျပာ သည္။

၎က ‘‘ေရွ႕က ႀကံဳရခဲ့တဲ့ ဒုကၡသုကၡေတြဘယ္ေလာက္မ်ား သလဲ။ ဒါေတြကုိလည္းျပန္ၾကည့္ ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ လုပ္ရ ကုိင္ရတဲ့အေျခအေနမွာတကယ္ ေျပာင္းလဲလာေအာင္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိ တာကေတာ့ အကုန္လုံး၀ုိင္းလုပ္ မွရမယ့္ကိစၥပါ။ အခုျမည္တြန္ ေတာက္တီးေနတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကို ေမးရမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ခင္ ဗ်ားတုိ႔ဘယ္ေလာက္ေတာင္ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ထက္အနစ္နာခံၿပီးလုပ္ခဲ့ သလဲ။ ၿပီးေတာ့ သူကဆက္ၿပီး ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ထိလုပ္ဦးမွာ လဲ။ ဘယ္ေလာက္အလုပ္နဲ႔လုပ္ျပ မွာလဲ။ ေမးရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဆုိသည္။

ပါတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္လည္းျပည္သူမ်ားေမွ်ာ္မွန္းသည့္ အေျခအေနမ်ားရရွိေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

Source – 7 Day Daily