ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲလက္မွတ္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ ရရွိမည္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အသံုးျပဳမည့္ မဲလက္မွတ္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ ႀကီးဌာနသို႔ အပ္ႏွံထားၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္၌ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေပးရမယ္’’ဟု ျပန္ၾကား ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ မဲလက္မွတ္ မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ အပ္ႏွံထားသည့္အေျခအေနကို ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက ေျပာ ၾကားသည္။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲဆႏၵရွင္ႏွစ္သန္းေက်ာ္ရွိရာ မဲလက္မွတ္ ၂၂ သိန္း (၂ ဒသမ ၂ သန္း) ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္က အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

မဲလက္မွတ္မ်ားကို ျပန္ၾကား ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာ အုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းက တာဝန္ယူ ႐ိုက္ႏွိပ္ေပးမည္ျဖစ္ သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအ တြက္ မဲလက္မွတ္မ်ားကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ ေသာ စကၠဴအမ်ိဳးအစားကိုသာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ယင္းစကၠဴ အမ်ိဳးအစား သည္ မဲလက္မွတ္အတု မျပဳလုပ္ ႏုိင္ရန္ လံုၿခံဳေရးအမွတ္တံဆိပ္ ထည့္သြင္းထားသည့္ စကၠဴအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အမွတ္တံဆိပ္ကို ေရစာထည့္သြင္းထား ေသာ အဝါေရာင္ ဝူဖရီးစကၠဴျဖစ္ ကာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွ အထူးေအာ္ဒါ မွာယူတင္သြင္းျခင္းျဖစ္ သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၃၄ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး မဲ လက္မွတ္မ်ားကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ ႀကီးဌာန၊ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းက တာဝန္ ယူ႐ိုက္ႏွိပ္ေပးခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္အတြက္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ အမ်ိဳးအစား ၃၂၆ မ်ိဳး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁၆၈ မ်ိဳး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူ မ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္ ၂၉ မ်ိဳးအပါ အဝင္ ၆၆၅ မ်ိဳး၊ စုစုေပါင္း ဆႏၵမဲ လက္မွတ္အမ်ိဳးအစား ၁,၁၅၉ မ်ိဳးအတြက္ မဲလက္မွတ္ သန္း တစ္ရာေက်ာ္ (၁၂၉,၇၉၃,၆၂၂) ကို ေကာ္မရွင္က မွာၾကားၿပီး မဲလက္မွတ္ ငါးသိန္းခန္႔ ထပ္မံ မွာၾကားခဲ့ရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ ႏွစ္ေနရာခြဲ႐ိုက္ၿပီး မဲလက္မွတ္ မ်ား လံုၿခံဳေရးအရ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စက္႐ံုအတြင္း မိုဘုိင္းဖုန္း ယူ ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ မ်ားသည္ အညိဳေရာင္စကၠဴအထူ စားျဖစ္ၿပီး လံုၿခံဳေရးအမွတ္အ သားမ်ား ပံုႏွိပ္သည့္အခါမွသာ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ ၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာ ၌ ပါတီ ၂၄ ခုႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၅ ဦး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ သည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေန ရာသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုးေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္အတြက္ သံုးေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ခုနစ္ေန ရာျဖစ္သည္။

Source – 7 Day Daily