၂၁ ရာစုပင္လံုမတိုင္ခင္ ရခိုင္၌ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရန္ ANP ေတာင္းဆိုမည္

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၁၁ ။           ။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း စတင္မည့္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ(ANP) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က မဇၥ်ိမသို႔ အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) အစည္းအေ၀းတြင္ ေတာင္းဆိုရန္ ပါတီမွ တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည္ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆိုသည္။

” UPDJC  အစည္းအေ၀းမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ လူမ်ဳိးကို အေျခခံတဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ခြင့္ရေအာင္ တင္ျပဖို႔ တာ၀န္ေပးထားတယ္” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ထိလြယ္ရွလြယ္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP) ထံ စာပို႔အေၾကာင္းၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ မရရိွခဲ့ပါက လာမည့္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာသယံဇာတ ဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားကို တင္သြင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း UPDJC အစည္းအေ၀းမွ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ေပးခဲ့ပါက ေမလ ၂၄ရက္ေန႔မတိုင္ခင္ စာတမ္းမ်ားကို တင္သြင္းရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈရိွသည္ဟု   ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က အဆင္သင့္လုပ္ထားတယ္၊ အခ်ိန္ေပးရင္လည္း ေပးလို႔ရတယ္၊ မေပးရင္လည္း မေပးလုိ႔ရတာေပါ့။ အခ်ိန္ကေတာ့ လံုေလာက္တယ္လို႔ထင္တယ္၊ ေပးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္လို႔ရတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ၊ ပါတီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀း ပထမအႀကိမ္ ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ၾကား ျပဳလုပ္ကာ ထြက္ရိွလာသည့္ စာတမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္   ေဆြးေႏြးရန္ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

Source – Mizzima