ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အေနျဖင့္ အရည္အခ်င္း၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ ထားရွိသည့္ ေစတနာမ်ားျဖင့္ သန္႔ရွင္းစြာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အေနျဖင့္ အရည္အခ်င္း၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ ထားရွိသည့္ ေစတနာမ်ားျဖင့္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၂၆ ရက္က ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁၂၄ ရပ္ ကြက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ေဟာေျပာပြဲတြင္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးသန္းေဌးက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အေနနဲ႔ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ၿပိဳင္မယ္။ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ၿပိဳင္မယ္ လုပ္အားနဲ႔၊ ျပည္သူလူထု အေပၚမွာထားတဲ့ ေစတနာနဲ႔ၿပိဳင္မယ္။ တကယ္အလုပ္လုပ္ၿပီး ၿပိဳင္မယ္။ ဘယ္ဓာတ္ပံုမွ အားမကုိးဘူး။ ဘယ္သူ႔မွ အားမကိုးဘူး။ အရည္အခ်င္း အစစ္အမွန္နဲ႔ ၿပိဳင္မယ္ မွ်မွ်တတ ၿပိဳင္ပါမယ္။ အဲဒီအရည္အခ်င္း အစစ္အမွန္အေပၚမွာ ေရြးခ်ယ္မႈသာလွ်င္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အက်ဳိးကုိ တကယ္ေဆာင္ႏုိင္ ပါလိမ့္မယ္။ မိမိဘက္က သန္႔ရွင္းစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္သလုိပဲ တျခားဘက္က ၿပိဳင္ဘက္မ်ားရဲ႕ အေျခအေနကုိလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ မိမိပါတီ၀င္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါလို႔ တင္ျပလုိပါတယ္။ အတတ္ႏုိင္ဆံုး အသန္႔ရွင္းဆံုးၿပိဳင္မယ္။ တစ္ဖက္ကဘာ လုပ္သလဲဆုိတာ မ်က္စိဖြင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထားၾကပါ။ တစ္ႀကိမ္ သင္ခန္းစာ ရၿပီးပါၿပီ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခုတုိင္းျပည္ အေနအထားသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ေပၚထြက္လာသည့္ ရလဒ္ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ရာတြင္ အားလံုးသေဘာတူလွ်င္ အလုပ္ျဖစ္သည္ဆုိသည့္ အယူအဆျဖင့္ တုိင္းျပည္ကုိ ထိန္းေက်ာင္းေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားညီ႐ံုျဖင့္ ‘ဤ’ ကို ‘ကြၽဲ’ ဖတ္၍ရေသာ္လည္း ‘ဤ’ ကုိ ‘ကြၽဲ’ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္၍မရေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္ေနရာ ၁၉ ေနရာသာ ရွိေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ပါတီ အေနျဖင့္ Balance လုပ္ခ်င္၍ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳေရးပါတီ တာ၀န္ယူခဲ့စဥ္က အစုိးရလက္ထက္ႏွင့္ ယခုလက္ရွိ တာ၀န္ယူထားသည့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မွ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ေထာက္ျပကာ ယခုမဲဆြယ္ စည္း႐ံုးရာတြင္ ေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အေနျဖင့္ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္ေနရာ ၁၉ ေနရာ၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ကိုးဦး၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သံုးဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေျခာက္ဦးျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေနလင္းက “အခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေပၚေပါက္လာတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္ဆႏၵေတြ အေကာင္အထည္ေပၚၿပီလုိ႔ ျပန္လည္အသက္သြင္းဖုိ႔ အခြင့္အေရးတစ္ခု ျပန္ရခဲ့ၿပီလို႔ မိဘျပည္သူမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ လုပ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ၊ ကြၽန္ေတာ့္ရည္မွန္းခ်က္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ခ်င္ေနေတာင္မွ မဲဆႏၵရွင္ မိဘျပည္သူမ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ တာ၀န္ေပးအပ္မႈမ်ား ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ေထာက္ခံဆႏၵျပဳခဲ့ပါမွ ကြၽန္ေတာ္ဟာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္မွာပါ။ အဲဒီအတြက္ မိဘျပည္သူမ်ားကုိ ေမတၱာရပ္ခံလိုတာက ကြၽန္ေတာ့္ကို ယံုၾကည္စြာ တာ၀န္ေပးအပ္ပါ။ ယံုၾကည္စြာနဲ႔ ဆႏၵမဲေပးပါလို႔ ေတာင္းခံလုိပါတယ္” ဟု မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးရွိတယ္ ၾကားလုိ႔ လာနားေထာင္တာ ဘာေတြေျပာလဲေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဘယ္ပါတီရယ္လုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူလူထုကုိ ျပန္ၾကည့္တဲ့သူကိုပဲ မဲေပးမယ္။ NLD ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကံ့ခုိင္ေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူကုိ ျပန္မၾကည့္ရင္ မေပးဘူး။ ျပန္ၾကည့္တဲ့သူကုိပဲ ေပးမယ္။ အလုပ္လည္း လုပ္တဲ့သူေပါ့” ဟု မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ မဲဆႏၵရွင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ဆုိသည္။

အဆုိပါ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ေဟာေျပာပြဲ အၿပီးတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားက “ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ႏုိင္ရမည္” ဟူ၍ သံုးႀကိမ္တိုင္ ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ၾကသည္။

Writer:
ခ်မ္းေ၀စုိး