SNLD ပါတီအား ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လုပ္ၾကံ ဖန္တီးထားသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ ျပဳလာႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ား ေတြ႕ရသျဖင့္ သံတမန္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ SNLD ပါတီဖိတ္ေခၚ

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီအား ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လုပ္ၾကံဖန္တီးထားသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲခ်က္ ျပဳလုပ္လာႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ား ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ သံတမန္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ SNLD ပါတီက ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္၌ SNLD ပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမည္စာရင္းမ်ား တင္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ရန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ၌ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အတိအက် လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဥပေဒျပင္ပ ကိစၥမွန္သမွ် လုံး၀ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ မိမိတုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ ေအာက္ေျခ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးထံသုိ႔ တိတိက်က် ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ မိမိတုိ႔ဘက္မွ အတိအက် လုိက္နာရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံဖန္တီးထားသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကုိ အသုံးခ်ၿပီး စြဲခ်က္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိလာေနရေၾကာင္း SNLD ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ၾကားေန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ သံတမန္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းႏွင့္ အသံလႊင့္ဌာနမ်ား စသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမွသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးစီးသည့္ ကာလအထိ မိမိတုိ႔ပါတီမွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး အေျခအေနမွန္မ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ေခၚ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၿမိဳ႕နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းနဲ႔ ေျမာက္ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေအာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥပမာ လင္းေခးမွာဆုိရင္ SNLD ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီ တစ္ခုကေန ၿပီးေတာ့မွ သူရဲ႕အျခား ျပိဳင္ဘက္ပါတီ အကုန္လုံးကုိ မတရား ျပဳက်င့္ပါတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့မွ တရားမဲ့ျပဳက်င့္တယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ စြပ္စြဲတာေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလို အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲထားတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ေရာက္တယ္။ ေနာက္ပါတီ က်ေတာ့လည္း ေအာင္ႏိုင္သြားတဲ့ ပါတီေတြက အျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုရဲ႕ အင္အားသုံးၿပီးေတာ့မွ အႏုိင္ယူသြားတာတုိ႔ ဘာတုိ႔ အဲဒီလုိမ်ဳိး စြပ္စြဲတာေတြ။ ျပစ္တင္တာေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားရတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီလုိမ်ဳိး တစ္ဖက္က မစြပ္စြဲရေအာင္၊ ေနာက္အႏုိင္ရပါတီက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လိပ္ျပာသန္႔သန္႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ႏုိင္ေအာင္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အျမင္မကြဲၾကဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ေရာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေနဆဲ ကာလေရာ၊ ၿပီးဆုံးသြားတဲ့ အခ်ိန္ထိေပါ့။ အဲဒီမွာ မီဒီယာေရာ၊ သံတမန္ အသုိင္းအ၀ုိင္းေရာ အစရွိတဲ့ Third Party က ၀င္ၿပီးေတာ့မွ ပြင့္လင္းျမင္သာ ရွိပါတယ္ဆုိတာကုိ သက္ေသခံေပးႏုိင္လုိ႔ရွိရင္ မလုိလားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြ မရွိလာႏုိင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလုိ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု SNLD ပါတီတြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ မိုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ႏွင့္ အမွတ္ (၂)၊ မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ အမွတ္ (၂)၊ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) အေနျဖင့္ အဆုိပါ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာအနက္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွလြဲ၍ က်န္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

Writer:
ေက်ာ္ဇင္၀င္း
Source – Eleven media