နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား

88-logo

၁။  ဥကၠ႒- ဦးရဲထြန္း
၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ – တစ္သိန္း
၃။ မဲဆႏၵနယ္ – ကခ်င္၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၄။ ပါတီမူ၀ါဒ – ခြပ္ေဒါင္းအားမာန္ၿမဲရွင္သန္၊ ရရန္မလြဲဒို႔ေအာင္ပြဲ
၅။ ေဆာင္ပုဒ္ – ေဒါင္းမ်ဳိးအစစ္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္
၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္- ပါတီမူ၀ါဒကို သက္၀င္ယံုၾကည္သူျဖစ္ရမယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ အားႀကိဳးမာန္တက္ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ရမယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ ေနရာမွာ အျပန္အလွန္နားလည္ေအာင္ ေျပာႏိုင္၊ ဆိုႏိုင္၊ နားေထာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမယ္။ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ကန္တဲ့သူ ျဖစ္ရမယ္။ ပညာအရည္အခ်င္း အနိမ့္အျမင့္ ကန္႔သတ္ထားမႈမရွိဘဲ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမယ္။
၇။ ရန္ပုံေငြ –  ပါတီ၀င္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကး၊ အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းေငြျဖင့္ ရပ္တည္ေနသည္။ မဲဆြယ္ကာလတြင္ ျပင္ပအလွဴေငြအကူအညီမ်ားရွိပါက လက္ခံမည္။
၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း – ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဲေဘာ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဦးတည္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားျဖင့္ ပါတီကို တည္ေထာင္ထားသည္။

88-leader

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္မလဲ။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္တယ္ဆိုတာ  ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္တယ္ဆိုတဲ့  စကားနဲ႔အညီ  တခ်ဳိ႕အပိုဒ္ ေတြကို ျဖဳတ္သင့္တာ ျဖဳတ္ရမယ္။ တခ်ဳိ႕အပိုဒ္ေတြက်ေတာ့ ျပင္ဆင္ သင့္တာ ျပင္ရမယ္။ တစ္ပိုဒ္လံုးမွာ သံုးခ်က္ေလာက္ျပင္သင့္တာရွိသလို တစ္ပိုဒ္လံုးအစားထိုးသင့္တာလည္း ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအခြင့္အေရးနဲ႔ မကိုက္ညီတာရွိရင္ ျဖည့္စြက္ရမယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာ တဲ့ အရာေတြဆို ပယ္ရမယ္။ ဥပမာ- လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို တပ္မေတာ္သားေတြ ေရာက္ေနတာဟာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္တယ္။ တပ္မေတာ္သားဆိုတာ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အ စည္းပဲ။ သူတို႔ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဘဲ By Force နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ခြင့္ရရင္ တျခားဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းေတြကိုေကာ သူတို႔လို ခြင့္ျပဳမွာလား။ ဒါေၾကာင့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျဖဳတ္ပစ္ရမယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ညီၫြတ္ေအာင္ ေျဖရွင္းရမယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါသလဲ။
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ရမယ္။ ေသနတ္သံတိတ္ ရင္ လက္နက္ကိုင္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးထဲေရာက္လာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ မယ္။ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနလို႔မရဘူး။ တပ္မေတာ္ဟာ ကာကြယ္ေရးပဲလုပ္ရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတာ့ ရွိဖို႔လိုတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္  လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမရွိေစ ရဘူး။ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက လူတစ္ေယာက္တည္းအေပၚမွာပဲ မူတည္ေတာ့ စည္း႐ုံးရတာ လြယ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ/ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ စဥ္းစားထားလား။
ျပည္သူေတြက ၀င္ေငြ၊ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ တကယ္အလုပ္လုပ္ေနၾကတာပဲ။ ၀င္ေငြေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ထြက္ေငြက ျမင့္ေနတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူက ဖ်က္ဆီးေနတယ္။ ဥပမာ- လူတစ္ေယာက္၀င္ေငြ ငါးေထာင္ရရင္ သူတကယ္သံုးလိုက္ရတာ ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ပဲ။ က်န္တဲ့ သံုးေထာင္က လာဘ္ေငြအျဖစ္ ေပးလိုက္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀င္ေငြ ထြက္ေငြမွ်ဖို႔က တည္ဆဲဥပေဒမွာ အမ်ားလက္ခံႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပါရမယ္။ ေနာက္နည္းဥပေဒနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ျပတ္ျပတ္သားသားရွိရမယ္။ မရွိေသးရင္ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းေပးရမယ္။ အိမ္ေျခရာေျခရွိသြားရင္၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူပေပ်ာက္ရင္ ေနေရးစိတ္ေအးၿပီး ၀င္ေငြျမင့္လာရင္ သံုးေငြတက္လာမယ္၊ ထြက္ေငြနည္းလာမယ္။ ေျမမဲ့၊ ယာမဲ့ကိစၥနဲ႔ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အဲဒါေတြ ရွင္းလိုက္ရင္ အဆင္ေျပသြားမယ္။

ျပည္သူေတြက အစ္ကိုတို႔ ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
လူထုထဲမွာေန၊ လူထုနဲ႔အတူခံစား၊ ႐ုန္းကန္ၿပီး ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် လူထု ကိစၥအ၀၀ကို သိေနလို႔ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီက ျပည္ပကို အားမကိုး ဘူး။ အစိုးရကို အားမကိုးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လူထုကိုပဲ အားကိုးတယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
လူထုက သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္တဲ့ လူထုကိုယ္စားလွယ္ စစ္စစ္ျဖစ္ရ မယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိသမိုင္းေၾကာင္းကို ျဖတ္သန္းလာၿပီး ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏိုင္နားလည္ရမယ္။ သမိုင္းေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲကို နားလည္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးကို နားလည္ရမယ္။ ၾသဇာအာဏာကို အေျခခံတဲ့လူ မျဖစ္ေစရဘူး။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အာဏာရွင္စနစ္ျပန္မသြားတဲ့ လူဆိုရင္ရၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ေတာ့ရွိရမယ္။ လူထုေခါင္းေဆာင္စစ္ရင္ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္ႏုိင္မယ္။

ဥကၠ႒အသက္ – ၄၉ ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း – သိပၸံဘြဲ႕ (သခ်ၤာ)၊

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ (Part 2)

ႏိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ

၁၉၈၈ မွ ယေန႔အထိ  နားရက္မယူဘဲ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနဟုဆို။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ – ႏုိင္ငံေရး၊ ပါတီဥကၠ႒

စံျပပုဂိၢဳလ္ – ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးႏု၊ ေသာမတ္ဂ်က္ဖာဆင္နဲ႔ မန္ဒဲလား

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း – ၀၁-၅၅၆၅၅၄၊ ၀၉-၅၁၉၇၆၂၆

kaman-national-party-logo

၁။  ဥကၠ႒- ဦးေဇာ္ဝင္း

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ – ၄,၀၀၀ ေက်ာ္

၃။ မဲဆႏၵနယ္ – ရခိုင္ျပည္နယ္(သံတြဲ)ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ အနည္းဆံုးေလးေနရာယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ – (က) ျပည္္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ေလာကပါလတရားမ်ားကို အေျခခံကာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေသာျပည္ေထာင္စုဖြား ျပည္သူျပည္သားမ်ား၊ပါတီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ အနာဂတ္တြင္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းသြားေရး။
(ခ) အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ အျခားအစြန္းေရာက္သည့္ မည္သည့္ဝါဒမ်ိဳးကို မဆို ဆန္႔က်င္သြားေရး။

(ဂ) ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ ဘက္မလိုက္ မူဝါဒကို အေျခခံသည့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ ေရးတြင္ ပါဝင္ကူညီေရး။

(ဃ) ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး။

(င) ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အက်ိဳးမျပဳသည့္ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား ပေပ်ာက္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေအာင္ ပညာေပးစည္း႐ံုးေရး။

၅။ ေဆာင္ပုဒ္ –

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ – ကမန္တုိင္းရင္းသား ျဖစ္ရမည္။ ပါတီဝင္ျဖစ္ရမည္။
အသက္(၃၀)ေက်ာ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုးအထက္တန္းေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။

၇။ ရန္ပုံေငြ – ကမန္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ကိုသာ သံုးစြဲသြားမည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း – ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမစတင္မီ ႏွစ္လခန္႔တြင္ ပါတီဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္  ေျခာက္ခုဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

kaman-national-party-leaderလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မလဲ။
ဒီမိုကေရစီဆုိတဲ့ သေဘာကေတာ့ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္တဲ့အစိုးရပဲျဖစ္ရမွာေပါ့။ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါတယ္ဆုိတဲ့ကိစၥက ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ထူးျခား ခ်က္ေပါ့။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကအစ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာပါခဲ့တာ။ ေနာင္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းတဲ့ပံုစံမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳကာထားတဲ့ သေဘာနဲ႔ပါလို႔ သူတို႔က ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သက္တမ္းတစ္ခုလည္း ၿပီးသြားၿပီေပါ့။ ေလွ်ာ့သြားမယ္ဆုိရင္ ပထမသက္တမ္းမွာ အစိတ္ပါရင္  ဒုတိယသက္တမ္းမွာ တစ္ခုခုေပါ့ အစီအစဥ္ရွိသင့္တယ္ေပါ့။ ဘယ္ ေတာ့ေလာက္ ေလွ်ာ့မွာလဲ၊ ဘယ္ေတာ့ေလွ်ာ့မွာလဲဆုိတာ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈမရွိေတာ့ ပါတီေတြေရာ ျပည္သူလူထုကအစ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို စိတ္တိုင္းမက်ဘူး။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါသလဲ။
တကယ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြကေတာ့ ပိုၿပီးထိေတြ႕မႈရွိတာေပါ့။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ဒီထဲမပါခဲ့ေပမယ့္ ေဘးကေနပဲၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္သူ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး တုိင္းျပည္တစ္ျပည္လံုးၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ ဆုိတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေကာင္း။ ဥပမာ ကခ်င္ကလုပ္ခ်င္လုိ႔လည္း မၿပီးဘူးေပါ့။ အစိုးရတပ္မေတာ္ကလုပ္ခ်င္လို႔လည္းမရဘူး။ အစိုးရက လုပ္ခ်င္လို႔လည္းမရဘူး။ အားလံုးသည္ ညႇိႏႈိင္းတယ္ဆိုတဲ့အတုိင္း အတာကလည္း တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အေလွ်ာ့အတင္းရွိမယ္ေပါ့။ မ်ဥ္း ေသတစ္ခုရပ္ၿပီး ဒီဘက္မ်ဥ္းထဲမင္းတို႔ အကုန္လံုးလာခဲ့။ ဒါမွငါတုိ႔ သေဘာတူမယ္ဆုိလည္းမရဘူး။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ/ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ စဥ္းစားထားလား။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ၾကားညပ္ခဲ့သည့္ ကမန္တုိင္းရင္း သားမ်ားဘဝ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေန။

ျပည္သူေတြက အစ္ကိုတို႔ ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
တုိင္းျပည္က တစ္ခ်ိန္တုန္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အေကာင္း ဆံုးအေျခအေနရွိတယ္။ တုိင္းျပည္အတြက္ တကယ္ကိုအက်ိဳးရွိတဲ့သူကို အေရြးမွန္ဖို႔ပဲ ေျပာျပခ်င္တယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူကသေဘာက်တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕သမီးျဖစ္တယ္ ဆုိတာတစ္ပိုင္းေပါ့။ ဘယ္သူ႔ရဲ႕သမီးျဖစ္လို႔ ဘယ္လိုျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့စိတ္ မ်ိဳးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာမရွိဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ပင္ကိုအရည္အခ်င္းက ကိုယ့္တုိင္းျပည္ကို ေကာင္းစားေစခ်င္တဲ့စိတ္ ရွိတယ္ဆိုတာျမင္တယ္။ သူသမၼတျဖစ္တာ၊ မျဖစ္တာထက္ ျပည္သူ ႀကိဳက္တဲ့အစိုးရတစ္ခုဖြဲ႕ႏိုင္ရင္ သူေက်နပ္လိမ့္မယ္လို႔လည္းထင္တယ္။

ဥကၠ႒အသက္ – ၆၇ ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း- B.A (Law)LL.B။ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) တရား႐ံုးခ်ဳပ္။

ႏိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ –

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ – ပင္စင္စား၊ ေရွ႕ေန။

စံျပပုဂိၢဳလ္ – သီးျခားမရွိ။

အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုး။

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ- အမွတ္ (၄၆၀)၊ ၄ လႊာ၊ ျမေလး႐ံုလမ္း၊ ေမတၱာ ၫြန္႔ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး။
ဖုန္း-၀၉-၇၃၀၆၇၃၁၄။

democratic-myanmar-logo၁။  ဥကၠ႒- ဦးသုေ၀

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ -ငါးေသာင္း

၃။ မဲဆႏၵနယ္-ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ၊ စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာရီ စသည့္တုိင္းေဒသႀကီးေျခာက္ခုတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ-ႏုိင္ငံသားမ်ား အားလုံးအႏုိင္ရရွိေရး (Win-Win Policy)

၅။ ေဆာင္ပုဒ္ – လူျဖစ္က်ဳိးနပ္ေရး ဒို႔အေရး

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္-ပါတီကိုယုံၾကည္ၿပီး ႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္ကိုင္ေနသူ။ သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ၾကည္ညိဳေလးစားခံရသူ။ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိကုန္က်စရိတ္ကို မိမိဘာသာစိုက္ထုတ္ႏုိင္သူ။(လက္ရွိ၌ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိ)

၇။ ရန္ပုံေငြ-ပါတီ၀င္အမ်ားစုေငြျဖင့္ လည္ပတ္ေန။ မဲဆြယ္ကာလတြင္ အကူအညီ တရား၀င္ေပးလာပါက လက္ခံသြားမည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း -၂၀၀၉ တြင္ပါတီတည္ေထာင္ ရန္ စတင္ျပင္ဆင္ခဲ့။ ၂၀၁၀  ေရြး ေကာက္ပဲြအတြက္ ပါတီအသစ္ အေနျဖင့္ ပထမဆုံးမွတ္ပုံတင္ခဲ့။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

democratic-myanmar-leaderလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖုိ႔ ဘယ္လိုမ်ဳိးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အေျခခံဥပေဒဆိုတာ စဆဲြကတည္းက စဆြဲတဲ့ေခါင္းေဆာင္၊ လုပ္ေပးတဲ့ အစိုးရအဖဲြ႕ဟာ အဲဒီအစိုးရ ယႏၲရားႀကီးလည္ပတ္ေအာင္၊ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ ေရးရတာထုံးစံပဲ။ ဥပေဒစဆဲြတဲ့အခါ အားလုံးအ ျပည့္အ၀ လက္ခံတယ္ဆိုတာ ဘယ္တုိင္းျပည္မွာမွ မရွိဘူး။ ဆဲြကတည္းကကို ျပင္ရမယ့္အခ်ိန္ေရာက္ရင္ ျပင္ရမယ္ဆုိတာ ရွိၿပီးသား။ ေနာက္ၿပီး အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါဆုိတာ ေျပာင္းေနတာ။ ေျပာင္းေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီဥပေဒကို ျပင္သင့္ရင္ ျပင္ရမွာေပါ့။ ဆုိလုိတာက ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဟာ တျခားတုိင္းျပည္ေတြမွာလည္း ဒီလိုပဲ ျပင္ခဲ့တာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္လည္း ျပင္ရမွာေပါ့။ ဘာေတြျပင္ရမလဲဆိုတာ ကေတာ့ အခုလည္း ျပင္ေနတာေပါ့။ အခု လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ျပင္ေနၾကတာ။ အဲဒီလို ျပင္တဲ့ေနရာမွာ ဥပမာအားျဖင့္ ၄၃၆ ေပါ့။ ၄၃၆က ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ ျပင္လို႔ရတယ္ဆုိေတာ့ အခက္အခဲရွိတာေပါ့။ အဲဒီအခက္အခဲကိုျပင္ရမယ္။ ဖ်က္ရမယ္။ ေလွ်ာ့ရမယ္။ ၄၃၆လိုဟာမ်ဳိးက တျခားတုိင္းျပည္ေတြမွာလည္းရွိတယ္။ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရွိသည္မွာ လြယ္လြယ္ေလး ျပင္လို႔ဘယ္ရမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ အခက္အခဲရွိသြားတာက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တပ္မေတာ္က အဓိကလိုျဖစ္ေနတယ္။ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွဆိုေတာ့ သူတုိ႔မပါဘဲ မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္သင့္တာက တပ္မေတာ္ ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔လည္း မကိုက္တာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သူတုိ႔မပါေရးကို လုပ္ရမွာ။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါသလဲ။
အခုလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနတဲ့ အဖဲြ႕မွာ သမၼတနဲ႔ေရာ၊ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕နဲ႔ေရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ေတြ႕တာသုံးေလးႀကိမ္ရွိသြားၿပီေပါ့။ ၿငိမ္း်မ္းေရးရေအာင္ တုိက္တြန္းတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုတာက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ ေယာက္ ယုံၾကည္မႈရဖို႔လည္း လုိတာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းတာေပါ့ဗ်ာ။ ဆုိလုိ တာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ဖို႔က အရမ္းခက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြက ပိုခက္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုခ်င္ရင္ ဘာကိုစေဆြးေႏြးရမလဲဆိုရင္ တူညီတဲ့သေဘာထားရွိတာကို အရင္စေဆြးေႏြးရမွာေပါ့။ တူ ညီတာကို အရင္စလုပ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရမွာေပါ့။ ကဲြျပားတာကို အရင္စလုပ္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ။ ကဲြျပားမႈက ရွိမွာပဲ။ ကဲြျပားမႈထဲမွာမွ ညီညြတ္မႈတစ္ခုကိုရွာၿပီး လုပ္ဖို႔တုိက္တြန္းတယ္။ အခုလက္ရွိက ကြၽန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္မွာ ခက္ခဲတာႀကီးကို အရင္ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္။ ဥပမာ- ဖက္ဒရယ္မူ၊ တပ္မေတာ္ဖက္ဒေရးရွင္းလုပ္ဖို႔ဆို ေတာ့ အခက္အခဲႀကီးကို ေရွ႕တန္းကလာတင္တယ္။ အဲဒီလိုဆုိေတာ့ ေျပလည္ဖို႔ ခက္တာေပါ့။ သေဘာတူညီလြယ္ဖို႔က တူညီႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္ေတြကို အရင္လုပ္လုိက္ ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒါကိုတုိက္တြန္းတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ/ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ စဥ္းစားထားလား။
တုိင္းျပည္တစ္ခုမွာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြ လူျဖစ္က်ဳိးနပ္ဖုိ႔ဆိုတာက ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ရမွာေပါ့။ မမွ်ရင္ ဒီလူဟာ ဘယ္လုိလုပ္ တည္တည္တံ့တံ့နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏုိင္မလဲ။ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြ မွ်ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ မွ်ေအာင္လုပ္ေပးရမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္မွာ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ရမွာ။ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမွလည္း ႏုိင္ငံသားေတြက ဒီႏုိ္ငံကိုမီွခိုၿပီးေနမယ္။ အားကုိးၿပီးေနမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္က ဆင္းရဲေနေတာ့ လူထုက အစုိးရအေပၚ မမွီခိုဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါတို႔တုိင္းျပည္ကြ၊ တို႔အစိုးရကြလို႔ မေျပာၾကဘူး။ ဒီမုိကေရစီလည္း အျပည့္အ၀မရ ေသးေတာ့ တုိ႔ႏုိင္ငံသားဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေပ်ာက္ေနေသးတယ္။ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးဖို႔ လုပ္ေနတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမမွ်ေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာဖို႔ အဓိကစဥ္းစားထားတယ္။

ျပည္သူေတြက အန္ကယ္တုိ႔ ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္လဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏုိင္ငံသားအားလုံး အႏုိင္ရရွိေရး (Win-Win Policy)ကို ေရွး႐ႈတယ္။ နံပါတ္တစ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံကို ဒီမုိကေရစီဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ ခ်င္တာေပါ့။ ဖံြ႕ၿဖိဳးမွလည္း တုိင္းျပည္က သာယာမယ္။ တုိးတက္ မယ္။ လူေတြလည္း လြတ္လပ္မယ္ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ဥပမာအား ျဖင့္ အခုကာလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သုံးသင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္။  ဒီကာလမွာ ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ခ်င္ တယ္။ ဘာေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ခ်င္လဲဆိုေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုတာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ႕ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ျပည္နယ္ ေတြကို ခဲြေပးတဲ့နည္းေပါ့။ ဒါေတြကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္လုပ္ေစခ်င္ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက တုိင္းျပည္မွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မယ့္ ဒီမုိ ကေရစီနည္းကိုလည္း ထြန္းကားေအာင္လုပ္မယ္။ ေနာက္ၿပီးအားလုံး ေက်နပ္ႏုိင္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုလည္း ထူေထာင္မယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကို အားေပးပါေပါ့ဗ်ာ။

သမၼတေလာင္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လုိပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
အဓိကကေတာ့ ျပည္သူလူထုက ေရြးတဲ့သူ သမၼတျဖစ္မွာေပါ့။ သမၼတဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လုပ္ရတာ။ ဘယ္လုပ္ငန္းမဆို လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈဆိုတာလုိတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာကို ကြၽမ္းက်င္တဲ့သူ သမၼတျဖစ္သင့္တာေပါ့။ ကိုယ့္တုိင္းျပည္အတြက္ ကိုယ္ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ဘယ္ေလာက္စိတ္၀င္စားလဲ။ တုိင္းျပည္မွာ လုိအပ္ေနတာေတြကို သူ၀င္ခဲ့တယ္။ အသက္အရြယ္ရေတာ့လည္း ဘယ္ေလာက္ထိ၀င္ပါခဲ့ တယ္၊ ဘယ္ေလာက္ထိ စြန္႔စားခဲ့တယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္နားလည္လဲဆိုတာၾကည့္ရမယ္။ နံပါတ္တစ္က ႏုိင္ငံေရးသမားစိတ္ရိွရမွာေပါ့။ တုိင္းျပည္အတြက္ လုပ္ခဲ့ရမယ္။ တုိင္းျပည္အေရးအခင္းေတြရွိ တုန္းက ေရွာင္ေနသလား။ နားလည္သလား။ ၾကည့္ရမွာေပါ့။ အကယ္၍ သူဟာ၀င္ပါခဲ့မယ္ဆုိရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာကို အမ်ားႀကီးေလ့လာခြင့္ ရွိတာေပါ့။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတတ္ေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းတာေပါ့။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို သမၼတခန္႔ခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အေကာင္းဆုံးကိုေရြးမွာပဲ။

ဥကၠ႒အသက္ -(၈၃) ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း- ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ရရွိထား။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလ ကတည္းက ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကိုယ္တုိင္ေထာင္ခဲ့။ ဗမာႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖဆပလအဖဲြ႕၀င္ျဖစ္ခဲ့။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၏ ကိုယ္ေရးအတြင္း၀န္အျဖစ္ ခုနစ္ႏွစ္ေက်ာ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့။ ၁၉၆၄တြင္ ဦးေန၀င္းအစိုးရကို ပုန္ကန္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္ခဲ့။ ျပည္ပတြင္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီပါတီအျဖစ္ လႈပ္ရွားခဲ့။ ၁၉၈၀ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္လာခဲ့။ ၁၉၈၈ တြင္ ဒီမုိကေရစီပါတီအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့။၁၉၉၅ မွ ၂၀၀၅ အထိ ထိန္းသိန္းခံခဲ့ရ။ ၂၀၀၉ တြင္ ဒီမုိကရစ္တစ္ပါတီ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ – ႏုိင္ငံေရးသမား

စံျပပုဂၢိဳလ္-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခတ္က ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ား။

ဆက္သြယ္ရန္-၀၁-၅၄၂၂၆၈

burmese-people-party-logo

၁။ ဥကၠ႒အမည္- ဦးေအာင္သန္းတင့္

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္- သုံးေသာင္းခန္႔

၃။ မဲဆႏၵနယ္- မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဗမာတုိင္းရင္းသားေရးရာမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ− လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း စသည့္ေလာကပါလတရားထြန္းကားရန္။ ဗမာလူမ်ဳိး၊ ဗမာစကား၊ ဗမာစာေပ၊ ဗမာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စ႐ုိက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္။ ဗမာအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္တုိင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ လက္တဲြေနထုိင္ရန္။ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရး၊လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားထြန္းကား၍ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖစ္ရန္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ရန္။

၅။ ေဆာင္ပုဒ္- သခင္မ်ဳိးေဟ့ တို႔ဗမာ။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္- ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳ ရွိရန္၊ လူထုအေျချပဳစဥ္းစားသူျဖစ္ရန္၊ ဘဲြ႕ရျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ရန္ပုံေငြျဖင့္လည္ပတ္ေန၊ စပြန္ဆာေပးမည့္ကုမၸဏီမ်ားရွိပါက လက္ခံသြားမည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း- ၂၀၁၁ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေလးေနရာမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဗမာျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

burmese-people-party-leader၁။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး စြမ္း ေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ကိုျပင္ ရမယ္လုိ႔ လုံး၀ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔တုံးဆိုေတာ့ တကယ့္ဒီမုိ ကေရစီ စနစ္နဲ႔ သဟဇာတမျဖစ္တ့ဲ ဥပေဒျဖစ္ေနတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ ေနတာ မ်ဳိး။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံဆုိရင္ တပ္မေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ၀င္ပါဖို႔မလိုဘူး။ လုံၿခံဳေရးပိုင္းပါ၀င္ရမွာ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားပိုင္းမွာ တပ္မေတာ္ပါ၀င္စရာမလုိဘူး။ လုံၿခံဳေရးပိုင္းကို တာ၀န္ယူရမွာ။ ဒီတာ၀န္ ယူမႈ လဲြေနတယ္ေပါ့။ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ဆုိ တာက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက ျပည္သူ႕လက္ထဲမွာရွိတာကိုး။ ျပည္သူလူထုေရြးခ်ယ္ေပးမွသာလွ်င္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တာကိုး။ အခုဟာက ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆုိတာ လည္း ကိုယ္စားလွယ္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ပုံစံျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္တာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ဖဲြ႕စည္းပုံက ေတာ္ေတာ့္ကိုပဲျပင္ရမယ့္ အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ျမန္ျမန္ေရာက္ရင္ ဖဲြ႕စည္းပုံျပင္ေရးသည္ ပထမပဲ။ ဘယ္ေလာက္ထိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္ဆိုတာကေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မ်ားလာရင္ေတာ့ အားေကာင္းလာၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ၂၀၁၅ မွာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုေတြမ်ားကို မ်ားလာလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္တယ္။

၂။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္လဲ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာပါ၀င္တယ္။ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ေတြ႕ဆုံတဲ့အခါမွာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ေတြ႕တဲ့ အခါမွာ ဘာေျပာလဲဆုိေတာ့ ဒီကိစၥကို ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ အထူးကိုလုိ လားပါ တယ္။ ေၾကညာခ်က္ေတြလည္း ထုတ္ခဲ့တာပဲ။ ဒါေတြက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ တြန္းအားေတြပဲ။ ကိုယ္တတ္ ႏုိင္ တဲ့ေနရာကေန အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္အေနနဲ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေတာ့လည္း ႏုိင္ငံ ေရးပါတီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားဦးမွာပဲ။ အုပ္စုလုိက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေတာ့လည္း ေဆာင္ရြက္မွာပါပဲ။

၃။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ/ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔စဥ္းစားထားလား။
စဥ္းစားထားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ တုိင္းျပည္မွာက အေျခခံလူတန္းစားက အမ်ားႀကီးဆင္းရဲတာေပါ့။ ေျပာမယ္ဆုိရင္ အန္ကယ္တုိ႔ပါတီက အေျခခံလူတန္းစားကိုလည္း အေျခခံတယ္။ ျပည္သူလူထုကို အေျခခံ တယ္ဆုိရင္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုက ဆင္းရဲတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့လူတန္းစားက တုိးတက္လာမွ၊ စီးပြားေရးက ျမင့္လာမွသာလွ်င္ ဒီတုိင္းျပည္ကလည္း ခ်မ္းသာတဲ့၊ တုိးတက္တဲ့တုိင္းျပည္ျဖစ္လာမွာ ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြညီမွ်မႈရွိလာေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ႀကိဳးစားၿပီးလည္း လုပ္ေဆာင္ သြားမွာပါ။

၄။ ျပည္သူေတြက အန္ကယ္တုိ႔ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္လဲ။
အန္ကယ္တို႔ပါတီက ဗမာ ျပည္သူ႔ပါတီလို႔ ေျပာတယ္။ ဗမာလူမ်ဳိး ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ပါတီကလည္း ဗမာလူမ်ဳိးစစ္စစ္အေနနဲ႔ဆုိရင္ အန္ကယ့္ပါတီတစ္ခုပဲရွိတယ္။ ဗမာလူမ်ဳိးေတြကို နံပါတ္ (၁)ထားၿပီး အက်ဳိးျပဳ မယ္။ ဗမာမ်ားသည္ ဗမာျပည္သူ႔ပါတီကို မဲေပးသင့္တယ္။ ေနာက္တစ္ခု က ဗမာျပည္သူ႔ပါတီက တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ လက္တဲြမယ္ဆုိေတာ့ကာ မူ၀ါဒထိပ္ဆုံးမွာထားခဲ့တဲ့အတြက္ မဲေပးသင့္တဲ့ ပါတီတစ္ခုလုိ႔ ေျပာခ်င္ တယ္။

၅။ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္   ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို   ေရြးခ်ယ္မလဲ။
သမၼတက ေျပာမယ္ဆုိရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ပထမဆုံးညီဖို႔လုိတာေပါ့။  ညီတဲ့သူမွလည္း ေရြးခ်ယ္လုိ႔ရမယ္။ အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့သူကို သမၼတေရြးေပးရမယ္။ သမၼတျဖစ္မယ့္သူက ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳရွိရမယ္။ တကယ့္ကို ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ဖို႔ လည္း လုိအပ္တယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ အဲဒီလို လူမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မွာပဲ။

ဥကၠ႒အေၾကာင္း

အသက္- (၆၄)ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း- B.E(Com) (ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္)၊ HGP

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈအေတြ႕အႀကံဳ- စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀တုန္းက ဦးသန္႔အေရးအခင္း၊ အလုပ္သမားအေရးအခင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့။(အလုပ္သမားအေရးအခင္းမွာ ေထာင္ရွစ္လက်ခဲ့)။  ၈၈ အေရးအခင္းမွာ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၀န္ထမ္းေပါင္းစုံ သမဂၢအတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ယူခဲ့။ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွာၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ုံးေရးမွဴး တာ၀န္ယူခဲ့။ ၂၀၀၇-၀၈ မွာ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၌ မ်ဳိးခ်စ္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံအစည္းအ႐ုံး တည္ေထာင္ခဲ့။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- အာမခံကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေရွ႕ေန။

စံျပပုဂၢိဳလ္- ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ဖုန္း- ၀၉ ၄၉၂၂၉၂၇၁

national-democracy-logo

၁။ ဥကၠ႒ – ဦးတင္အုန္း

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ -၁၅၀၀

၃။ မဲဆႏၵနယ္ – ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး(တံြေတး)အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ဆယ္ဦးခန္႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ – ျပည္ေထာင္စု အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ ျပည္တြင္းမွာရွိသည့္ အတုိက္အခံ ဒီမုိကေရစီအင္အားစု၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအင္အားစု
မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္န က္ကိုင္အဖဲြ႕ အားလုံးတုိ႔ႏွင့္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းကာ အားလုံးလက္ခံႏုိင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္၊ ဒီမုိကေရစီဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

၅။ ေဆာင္ပုဒ္(ေလာေလာဆယ္) – အေျပာင္းအလဲအတြက္ လူထု၊ လူထုအတြက္အေျပာင္းအလဲ ။

၆။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္- (က)႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္သူျဖစ္ရမည္။ (ခ) ပညာတတ္ေျမာက္သူ ျဖစ္ရမည္။

၇။ ရန္ပုံေငြ – ပါတီ၀င္အမ်ားစု ေငြေၾကးျဖင့္လည္ပတ္ေန၊ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ပါတီမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ပံ့ပိုးေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ လည္ပတ္ ရပ္တည္မည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳေခတ္ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၊ မဆလေခတ္ႏွင့္ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား ပူးေပါင္း၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က
ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေမလတြင္ ပါတီစတင္တည္ေထာင္ ခဲ့၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵနယ္သုံးေနရာ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

national-democracy-leaderလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖုိ႔ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မလဲ။
လႊတ္ေတာ္ထဲကို တကယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီေရာက္ခဲ့ရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေတြ အားလုံးရဲ႕ သေဘာထားကို ရယူၿပီး ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳ ေပး မယ္။ ျပည္သူေတြကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မယ့္၊ ျပည္သူေတြကို ဒုကၡ ျဖစ္မယ့္ ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ကို အမ်ားပါတီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။ ဒါကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီရဲ႕ သေဘာထား။

လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ပါ၀င္ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါလဲ။
ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာက လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းေတြ အားလုံးနဲ႔ ျပည္သူေတြအားလုံးရဲ႕အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ မရပါဘူး။ ျပည္သူေတြပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔ လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖုိ႔ဆုိတာ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းႏွစ္ခု ညီညြတ္ဖုိ႔ရယ္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရဖို႔ရယ္က အဓိကပဲ။

ျပည္သူေတြရဲ႕ အဓိကျပ ႆနာျဖစ္တဲ့ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြ မွ်တေအာင္ ဘယ္လိုကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ ေအာင္ လုပ္ဖို႔ရည္ ရြယ္ခ်က္ရွိတယ္။ ဒါကလည္း ပါတီေတြတင္လုပ္လို႔ မရဘူး။
အစုိးရေရာ၊ ျပည္သူေရာ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈေရာ အားလုံး၀ိုင္း၀န္းလုပ္မွ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မယ္။ ဆုိပါေတာ့ အခုျဖစ္ေနတဲ့ လုပ္ခေၾကးေငြအနည္းဆုံး ၃၆၀၀ ျပႆနာ။ ဆုိေတာ့ ဒီအလုပ္သမား ျပႆနာဟာ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈ၊ တစ္ေန႔ကို ၈ နာရီခိုင္း မယ္။ လုပ္ခ ၃၆၀၀ ေပးပါ။ တခ်ဳိ႕အလုပ္ရွင္ေတြကလည္း ေပးမယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း မေပးဘူးေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအလုပ္ရွင္ေတြက ၃၆၀၀
ေပးျခင္းသည္ သူတုိ႕ရဲ႕ အက်ဳိးအျမတ္ေပၚမွာ သိပ္ထိခိုက္စရာ အေၾကာင္းသိပ္မရွိဘူး။ မေပးျခင္းသည္ သူတုိ႔ရဲ႕အက်ဳိးအျမတ္ကို ပိုလိုခ်င္လုိ႔။ အဲဒီအားလုံး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ လုပ္ရင္တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးလည္း တုိးတက္မယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကလည္း ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ ဒီအေျခအေနေတြ ကို ကူညီရမယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက ဆႏၵရွိတယ္။

ျပည္သူေတြက အန္ကယ္တုိ႔ ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အဓိကက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးက နံပါတ္−၁၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ အဲဒီႏွစ္ခ်က္ကို အဓိကထားၿပီး မဲဆြယ္မယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ ခြင့္ ရွိရင္ ဘယ္လုိပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။ ဘယ္လုိမူ၀ါဒေတြ ရွိလဲ။
ကြၽန္ေတာ့္သေဘာတစ္ခုတည္းနဲ႔ ေျပာရရင္ တုိင္းျပည္ေပၚမွာ သစၥာရွိၿပီး ကိုယ္က်ဳိးမဖက္တဲ့ လူေတာ္လူေကာင္း၊ အဲဒီလိုလူမ်ဳိးကို ေရြးမယ္။
လူေတာ္တယ္။ ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္က်ဳိးဖက္တယ္ဆုိရင္ တုိင္းျပည္အတြက္ အလကားပဲ။ ကိုယ္က်ဳိး မဖက္တဲ့ လူေတာ္လူေကာင္း၊ တုိင္းျပည္ အေပၚ သစၥာရွိတဲ့ လူမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မယ္။

ဥကၠ႒အသက္ – (၈၀)ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း-IA (ဒုတိယႏွစ္)

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ-  ၁၉၅၄တြင္ ေျမာင္းျမခ႐ုိင္
ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့၊ တကသအဖဲြ႕၀င္၊ ဖဆပလ
လူငယ္(ေျမာင္းျမခ႐ုိင္ဥကၠ႒)ႏွင့္ ဖဆပလ အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ခဲ့သည္။
ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ မန္ေနဂ်ာရာထူးျဖင့္ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၅တြင္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့၊ ၁၉၇၅ေနာက္ပိုင္း
တြင္ ေက်ာင္းသား၊ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ႏုိင္ငံေရး
လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီ
ပါတီ တာ၀န္စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ – ႏုိင္ငံေရးသမား။

စံျပပုဂၢိဳလ္- ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္၊ ဦးေရႊအုန္း(ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီ
ပါတီဥကၠ႒ေဟာင္း)

ဖုန္း- ၀၉−၂၆၀၇၉၇၇၇၃

union-myanmar-national-logo

ဥကၠ႒-ဦးေအးလြင္

ပါတီ၀င္အေရအတြက္-၁၁၀,၀၀၀

မဲဆႏၵနယ္-အနည္းဆံုး ၄၆ ေနရာ

မူ၀ါဒ-ပါတီသည္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒႏွင့္အညီပါတီတြင္းဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးသည္။

-ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ေက်းဇူးသစၥာကို အစဥ္အၿမဲေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသည္စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္ခန္႔။

ေဆာင္ပုဒ္-ေဒါင္းမ်ိဳးအစစ္ ၈၈

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ- ပါတီသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္မူ၀ါဒကို နားလည္ရမည္၊ ေဒသခံပါတီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံပါတီ၀င္မ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိရမည္။
အနည္းဆံုး အလယ္တန္းေအာင္ျမင္ရမည္။

ပါတီရန္ပုံေငြ-ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ေပးသြင္းရမည့္ က်ပ္သံုးသိန္းႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္ က်ပ္တစ္သိန္းတို႔ကိုမိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေငြေၾကးရွာေဖြႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

-ဥပေဒေဘာင္အတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းျပည္ပႏုိင္ငံသားမ်ားက ေထာက္ပံ့သည့္ေငြေၾကးမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ားကိုလည္း လက္ခံမည္။

ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း​-၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္၄၆ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

union-myanmar-national-leaderလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖုိ႔ ဘယ္လိုမ်ဳိးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဘယ္ႏုိင္ငံကမွ ၀င္ စြက္လို႔မရႏိုင္တဲ့အေျခအေနေတြ ဦးတည္တဲ့ကိစၥေတြလုပ္ရမယ္။ ရွိေန ရင္လည္း အဲဒါေတြကို တည္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ မရွိေသးဘူးဆို လည္း ျပင္ဆင္ရမယ္။ ၀န္ထမ္းေတြကို အာဏာရထားတဲ့ပါတီေတြက လိုသလို လုပ္တဲ့ကိစၥေတြကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားက ပါတီႏုိင္ငံ ေရး ကင္းရွင္းရမယ္ဆိုတာေတြက လိုရင္လိုသ လိုသံုးေနတာ။ တုိင္းအ ဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကပါတီက။ အဲဒီအတြင္း ေရးမွဴးက ၀န္ထမ္း။ ကင္းေသးလို႔လား ႏိုင္ငံေရး ဆက္ေျပာပါဦး။၀န္ထမ္း ေတြ ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္း ရမယ္ဆိုတာ အာဏာရပါတီနဲ႔က်ေတာ့ ႀကိဳက္ သလိုလုပ္လို႔ရၿပီး တျခားပါတီေတြနဲ႔က် ဘာမွမလုပ္ ရဘူး။ ပါတီမ၀င္ရ လို႔ေျပာရမွာ။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါသလဲ။
တစ္ရက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာရင္ တုိင္းျပည္နဲ႔ႏုိင္ငံသားအတြက္ တစ္ ရက္အက်ိဳးရွိတယ္လို႔ျမင္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တဲ့ကိစၥမွာ ဘယ္သူ ပဲတက္လာတက္လာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အားေပးမယ္။

သမၼတေလာင္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လုိပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
ႏုိင္ငံေရးကို တကယ္ျဖတ္သန္းလာတဲ့သူမွ ႏိုင္ငံေရးဘ၀ဆိုတာ ရွိ တာကိုးဗ်။ ႏုိင္ငံေရးဘ၀ရွိမွ ျပည္သူလူထုအေပၚ ႏုိင္ငံေရးခံစားခ်က္ရွိ မွာ။ ႏုိင္ငံေရးခံစားခ်က္ရွိတဲ့သူက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုတာ ဘယ္ ေလာက္အေရးႀကီးလဲ သိတယ္ေလ။ ေနာက္ ႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရး၊ တုိင္းျပည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရး ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာသိတယ္ေလ။ အဲဒီခံယူခ်က္ရွိတဲ့ သူေတြ၊ အဲဒီျဖတ္သန္းမႈရွိတဲ့သူ  ေတြကို ကြၽန္ေတာ္က သမၼတျဖစ္ေစခ်င္တယ္။

ျပည္သူေတြက အစ္ကုိတုိ႔ ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္လဲ။
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီကေန႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ေန တဲ့ရာေနရာမွာ ဒီမိုကေရစီအေရးအ တြက္ တကယ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တကယ့္ အစစ္ အမွန္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံကို သြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ တကယ္လုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြ ကိုပဲ မဲေပးတာ စိတ္ အခ်ရဆံုးပဲ။ အမွန္ကန္ဆံုးပဲ။ မလြဲမွားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ဆိုတာ အာမခံတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မဲေပး လိုက္၊ မဲေပးတဲ့သူတိုင္း ဘယ္ေတာ့မွမွားဘူး။ ေနာင္တရတဲ့ကိစၥမျဖစ္ဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အာမခံတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ/ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ စဥ္းစားထားလား။
ကြၽန္ေတာ္ခံစားရသေလာက္ တက္လာတဲ့အစိုးရေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားက ၀န္ထမ္းကိုထိန္းထားႏုိင္ရင္ တုိင္းျပည္ကိုႀကိဳက္သလိုလုပ္လို႔ရ ၿပီီလို႔ ထင္ၾကတယ္ဗ်။ အဲဒီအျမင္ႀကီးကို ကြၽန္ေတာ္က ေဒါင္လိုက္ ေျပာင္း လဲခ်င္တာ။ ၀န္ထမ္းလည္း ႏုိင္ငံသားပဲ။ လက္လုပ္လက္စားလည္း ႏုိင္ငံ သားပဲ။ ေက်ာသားရင္သားခြဲျခားတာ မေကာင္းတဲ့သေဘာထားပဲ။

ဥကၠ႒အသက္-၅၂ ႏွစ္

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ  – ၁၉၈၂ တြင္ စက္မႈတကၠသိုလ္ (RIT) တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဖုန္းေမာ္အေရးအခင္းတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ သျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ၈၈ အေရးအခင္း ဆႏၵျပမႈ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားညီလာခံမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ေက်ာင္း သားမ်ား ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ပါတီထိပ္ပိုင္းတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္  ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။

ပညာအရည္အခ်င္း-တတိယႏွစ္ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္-ပါတီဥကၠ႒

စံျပပုဂၢိဳလ္-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ-အခန္း(၃၀၁)၊ တုိက္(F)၊ ပုလဲကြန္ဒိုမီနီယံ၊

ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဖုန္း ၀၁-၅၅၆၅၅၄

yakhine-national-logo

၁။ဥကၠ႒ – ဦးေအးႀကိဳင္

၂။ပါတီ၀င္အေရအတြက္ – ႏွစ္သိန္းေက်ာ္

၃။ အနည္းဆံုးမဲဆႏၵနယ္ – ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၁ေနရာ၌၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္ – မိန္းလမ္းမႀကီးမရွိဘဲ မတ္ေစာက္ေသာလမ္းမႀကီးတြင္ မေလွ်ာ့ေသာဇြဲသတိၱျဖင့္ ပန္းဟုိက္ႏြမ္းလ်စြာတက္လွမ္းရျခင္းကို မေၾကာက္မရြံ႕ေနာက္မတြန္႔သူတုိ႔သာသတင္းေရာင္ျခည္ထြက္ေပၚ၍ ေတာင္ထြတ္ဦးသို႔ ေထာက္လွမ္းေဖြရွာ ေရာက္ရွိမွာေသခ်ာႏုိင္ၾကတကား။ အမ်ားျပည္သူလူထု၏ပကတိျဖစ္စဥ္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ဓမၼဓိ႒ာန္လက္ေတြ႕က်က်အက်ဳိးရွိ ရွိသုံးသပ္ေထာက္႐ႈသုေတသနျပဳ အစြန္းထြက္တန္ဖုိးသည္သာ ပါတီတစ္ခု တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ၏ မ်ဳိးေစ့ဗီဇျဖစ္သည္။

၅။ ပါတီမူ၀ါဒ – ရခုိင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတန္းတူညီမွ်ရွိမည့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြက္ေရး၊ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး၊ စစ္မွန္သည့္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ေပၚေရးကို ခံယူက်င့္ သုံးေရး၊ သိပၸံနည္းက် မဇိၩမပဋိပဒါလမ္းစဥ္ကို က်င့္သုံးေရး။

၆။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသတ္မွတ္ခ်က္- ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္သူ ျဖစ္ရမည္။ စည္းကမ္းလုိက္နာသူ ျဖစ္ရမည္။ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ၿပီးအရည္အခ်င္းျပည့္၀သူျဖစ္ရမည္။

၇။ ရန္ပံုေငြ – ပါတီ၀င္မ်ား၏ ေငြေၾကးျဖင့္ အဓိကလွည့္ပတ္သုံးစြဲပါသည္။

၈။ ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း − ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ေမလက ပါတီစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျခာက္ခုမွ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

yakhine-national-leader၁။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လုိမ်ိဳးစြမ္း ေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
ကၽြန္ေတာ္္တုိ႔က လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္လုိ႔ရွိရင္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံကိုေဒသတုိင္း တန္းတူညီမွ်ခြင့္ရဖုိ႔အတြက္၊ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ တပ္ဘက္ကလည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေတြ အခုထိခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈမရွိေသးတဲ့ အပုိင္းမွာ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒက အဓိကျဖစ္တယ္လုိ႔ သုံးသပ္ခ်က္အရ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကလက္ခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံကို ႀကိဳးပမ္းျပင္ဆင္သြားမယ္ဆုိတဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။

၂။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္လဲ။
လက္ရွိမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီ ၅၆ပါတီကုိယ္စားျပဳၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ေရးဆြဲ ေရးေကာ္မတီထဲမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ပါပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အဲဒီလိုပါ၀င္ပတ္သက္ေနတာဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲကိုေရာက္လုိ႔ရွိရင္ ဒီထက္အေျခအေနေကာင္းေပၚေပါက္လာေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔စဥ္းစားထား လား။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီအေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိယ္စားျပဳပါတီတစ္ခုအေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးတယ္ဆုိေတာ့ ျပည္မနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကို ထြက္ေနရတဲ့ အပုိင္္းေတြရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒီအခန္းက႑ကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အထဲမွာ အလုပ္႐ုံ၊ စက္႐ုံေတြေပၚ ေပါက္လာၿပီးရင္ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးကို အဓိကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။

၄။ ျပည္သူေတြက အစ္ကုိတုိ႔ပါတီကုိ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္လဲ။
၂၀၁၅မွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕  ရပုိင္ခြင့္ျဖစ္တဲ့ မဲေပးဖုိ႔ေနရာမွာတန္ဖုိးအရွိဆုံးမဲတစ္မဲျဖစ္တယ္ ။ သုံးသပ္ခ်က္အရလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ တစုိက္မတ္မတ္္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကိုပဲ ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္လုိ႔ ေတြးတယ္ ဆုိေတာ့ ဒီအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီအေနနဲ႔လည္းကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးကို တစုိက္မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

၅။ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လုိပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနအထားအရ အမ်ားျပည္သူအ က်ဳိးရွိမယ့္အေျပာင္းအလဲေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မယ့္ လုပ္ေဆာင္လုိစိတ္ရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအျမင္အားေကာင္းၿပီး ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံရင့္သန္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့။

ဥကၠ႒အေၾကာင္း

အသက္ – (၆၃) ႏွစ္
ပညာအရည္အခ်င္း – အထက္တန္းေအာင္
ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈအေတြ႕အႀကံဳ – ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ငံေရးအင္အားစုတစ္ရပ္ေပၚ ေပါက္လာရင္ အျခားေဒသမ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့။ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ေမလတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသားအင္အားစုပါတီတည္ေထာင္၍ ဥကၠ႒တာ၀န္ေဆာင္ရြက္ေန။
လက္ရွိအလုပ္အကုိင္- ႏုိင္ငံေရးသမား
စံျပပုဂၢိဳလ္- ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ – အမွတ္ ၅၄၊ ၁၄/၂ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္စုိးလမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။
၀၉ ၄၂၁၀၉၅၈၃၃

lut-baung-thit-logo

၁။ဥကၠ႒- ဦးေအာင္မိုးေဇာ္

၂။ပါတီ၀င္အေရအတြက္- ၁၅,၀၀၀ခန္႔

၃။မဲဆႏၵနယ္- မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သံုးေနရာမွ ၁၀ ေနရာအထိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ပါတီမူ၀ါဒ- ျပည္သူလူထု ခံစားေနရတာကုိ ထင္ဟပ္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ေျပာဆုိႏုိင္ဖုိ႔၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြ သူတုိ႔ရဲ႕ လက္ေတြ႕ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္မည္။

၅။ေဆာင္ပုဒ္- ျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဖ

၆။ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္- အႏွစ္၂၀၊ ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္ ဒီမိုကေရစီတုိက္ပဲြထဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူေတြ၊ အႏွစ္ ၂၀၊ ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္ကေန လက္ရွိဒီမိုကေရစီတုိက္ပဲြထိ တက္တက္ႂကြႂကြပါ၀င္ေနသူေတြ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားအေရး အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔ တက္တက္ႂကြႂကြပါ၀င္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ရပ္တည္ခ်က္ရွိၿပီးသူေတြ ကို ေရြးခ်ယ္မယ္။

၇။ပါတီရန္ပံုေငြ- စပြန္ဆာမရွိပါဘူး။ ကုိယ့္အိတ္ထဲက ကုိယ္စိုက္ၿပီး ပါတီတည္ေထာင္ျဖစ္လာသူေတြပါ။ ပါတီ၀င္ေတြထဲမွာ စီးပြားေရးအသင့္အတင့္ေကာင္းမြန္သူေတြက အိတ္စိုက္ထုတ္ၿပီး မိတ္ေဆြတခ်ိဳ႕နဲ႔ တဲြလုပ္ၾကတာပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ရင္ တခ်ိဳ႕ကုိယ္စားလွယ္ေတြ တတ္ႏုိင္ခဲ့ရင္ အိတ္စုိက္တာတို႔ ပါတီကုိ အကူအညီေပးသူရွိရင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးကုိ ပါတီကေန အေခၽြတာဆံုး သိန္း ၂၀၊ ၃၀ ေလာက္ေတာ့သံုးႏုိင္မယ္ထင္တယ္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမိုင္း- ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုကေန ျဖစ္တည္လာခဲ့တဲ့ပါတီပါ။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ဖ်က္သိမ္းခံရၿပီးပါတီေခါင္းေဆာင္ပုိင္းေတြဖမ္းဆီးခံရတယ္။ တခ်ိဳ႕ေျမေအာက္ေရာက္သြားတယ္။ တခ်ိဳ႕ နယ္စပ္မွာ ပါတီကုိ ျပန္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဒီေန႔အထိ ဒီမိုကေရစီေရးမွာ တတပ္တအားပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေန တယ္။ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ တုိင္းျပည္က အေျပာင္းအလဲတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္လာတဲ့အေနအထားရွိလို႔ အစိုးရနဲ႔ ေျခာက္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးၿပီး တရား ၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။  နယ္စပ္ကလူေတြ ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြထဲက ျပည္တြင္းမွာ ေထာင္ထဲက ျပန္ထြက္လာတဲ့လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၀င္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြ ဒီပါတီကုိ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ရက္မွာ ပါတီတရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ကုိေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

lut-baung-thit-leader၁။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လုိမ်ိဳးစြမ္း ေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
ကၽြန္ေတာ့္အေျခအေနအရ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၀င္ေရာက္ဖို႔မေသခ်ာေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ပါတီ က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒ  ျပင္ဆင္ေရးကို လိုလားတဲ့သူေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ မယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီက အမ်ားဆံုးကုိယ္စားလွယ္ ၁၀ ေယာက္အထိ ပဲ ၿပိဳင္မယ္ဆုိတာေၾကာင့္ ၁၀ ေနရာစလံုးအႏုိင္ရလည္း ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ ထင္ဟပ္ေစမယ့္ အရာေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာတင္ျပေပးမယ္။ အ ေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ခက္ခဲမယ္။ သေဘာဆႏၵတူသူေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ထားတာေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲကိစၥေတြကုိ ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ရမယ္။

၂။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္လဲ။
လတ္တေလာ အေျခအေနေတြကုိ သံုးသပ္ရရင္ အစုိးရနဲ႔ လႊတ္ ေတာ္တြင္းက ဒီျဖစ္စဥ္ေတြဟာ အားရစရာမရွိဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ တီဖဲြ႕ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔လိုတယ္။ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အစိုးရနဲ႔တုိင္းရင္း သားေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏုိင္ဖို႔ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ အေျခအေနရွိေနတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ေနာက္မွာ ျပည္သူလူထုရွိတယ္ ဆုိတဲ့ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အေနအထားရွိတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖတ္သန္းႏုိင္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအ တုိင္းအတာနဲ႔ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမယ္။

၃။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔စဥ္းစားထားလား။
အခုေရာက္ေနတာက လက္ရွိတုိင္းျပည္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေန တယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ အဲ့ဒီအေျပာင္းအလဲကုိ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ မည္ မည္ရရ မခံစားရေသးဘူး။ ႏုိင္ငံေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ စီးပြားေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈေရးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တရားမွ်မွ်တတယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနကုိ ဖန္တီးေပးရမယ္။ မျဖစ္ေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္က ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံလို႔ ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ စစ္စစ္မွန္မွန္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကို ခုိင္ခုိင္မာမာ မေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေသးဘူး။
လူထုစီးပြားေရးဘ၀ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာဗ်ဴရိုကရက္တက္ reform. ..အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳဳဳဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေအာက္ေျခအထိလုပ္ဖို့လိုတယ္။ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ဆင့္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွာ ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြက ႐ံုးျပင္ကနားမသြားခ်င္ဘူး။ မဲစာရင္းေတာင္မွ အံုနဲ႔က်င္း နဲ႔ သြားၾကည့္တာမေတြ႕ရဘူး။
လူထုၾကည္ညိဳေလးစားတဲ့သူဟာ ေအာက္ေျခအထိ သိရမယ္။ လူ ထုေတြရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရမယ္။ အဲဒါမွ လူထုက အားေပးတာခံရမွာပဲ။
တုိင္းျပည္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရတာ လူတစ္စု လက္ထဲမွာပဲရွိတယ္။  လက္ခ်ိဳးေရလုိ႔ရတယ္။ တုိင္းျပည္၀င္ေငြက ေကာင္းလာတယ္ဆို လူတစ္စုလက္ထဲမွာပဲရွိေနၿပီး ေအာက္ေျခကုိ မ ျဖန္႔ၾကက္ႏုိင္ေသးဘူး။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ဖို႔ ၀င္ေငြရဖို႔ လူထုအတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပ႒ာန္းေပးရ မယ္။ ဒါေတြကုိ ရီဗ်ဴးလုပ္ဖုိ႔လိုတယ္။
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာ ေၾကာက္စရာမလိုဘဲ ဖန္တီးႏုိင္မွ လူ ေတြအားလံုးအက်ိဳးအျမတ္ရမယ္။ စီးပြားေရးတုိးတက္လာရင္ လူေတြ က အက်ိဳးအျမတ္မခံစားရဘဲ စီးပြားေရးက်လာရင္ေတာ့ လူထုကခံေန ရတယ္။

၄။ ျပည္သူေတြက အစ္ကုိတုိ႔ပါတီကုိ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္လဲ။
အေျပာင္းအလဲအတြက္ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္ျဖစ္လို႔ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကုိ အစစ္အမွန္ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ျဖစ္လို႔ ဒါ ေၾကာင့္ ပါတီေဆာင္ပုဒ္ဟာ ‘‘ျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဖ’’လို႔ ဆဲြ ကိုင္ထားတာပဲ။

၅။ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လုိပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္က ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေျခအေနမရွိလုိ႔ မေျပာ ခ်င္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီက ဘယ္သူ႔ကုိ သမၼတျဖစ္သင့္သလဲဆို ေတာ့ အခုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဦးေရႊမန္းတို႔ကသမၼ တျဖစ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာထားၾကတယ္။ တုိင္းျပည္အတြက္ အျဖစ္သင့္ ဆံုး သမၼတေလာင္းကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။

ဥကၠ႒အေၾကာင္း

အသက္-(၄၈)ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း- မဟာ၀ိဇၨာ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး)

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈအေတြ႕အႀကံဳ- ၁၉၈၈ မွာ ဗကသအဖဲြ႕၀င္၊ လူ႔ ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအဖဲြ႕၀င္၊ ၁၉၉၀ မွာ ေတာခုိခဲ့တယ္။ ေတာထဲမွာ ပါတီေကာ္မတီကုိ ျပန္လည္စုစည္းခဲ့တယ္။ ေတာထဲမွာပဲ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (မဒမခ) (DAB) ရဲ႕ အ ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ယူခဲ့တယ္။ ေတာထဲမွာပဲအေျခခံၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ တပ္ေပါင္းစုဖဲြ႕ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (NCUB) ရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာ ၀န္ယူခဲ့တယ္။ မျပန္ခင္အခ်ိန္အထိ အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕၀င္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ တုိင္းရင္းသားေရးရာကိစၥေတြကုိ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အက္ဒ္ဗုိေကစီ လုပ္ငန္း ေတြလုပ္ခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံေရးကုိ ၁၉၈၈ ကေန ဒီေန႔အထိ ၂၇ ႏွစ္             ဆက္တုိက္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခဲ့တယ္။

လက္ရွိအလုပ္အကုိင္- ႏုိင္ငံေရးသမား

စံျပပုဂၢိဳလ္- ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ကုိဗဟိန္း(ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမ၊ ဖ႐ုိမန္းရွာႏွင့္ ဦးေစာဘသင္ (KNU)၊ ဥကၠ႒ ႏုိင္ေရႊက်င္ (မြန္ျပည္သစ္ပါတီ)

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- အမွတ္ ၂၅၁၊ တတိယထပ္၊ ဆိပ္ ကမ္းသာလမ္း(အထက္)၊ ၀၉−၄၂၀၁၄၈၅၀၁၊ ၀၉−၂၅၀၅၆၆၀၁၈

npp-logo

၁။ဥကၠ႒- ဦး၀င္းျမင့္ေအာင္(ခ)ဦး၀င္းခန္႔

၂။ပါတီ၀င္အေရအတြက္-ငါးေထာင္ခန္႔

၃။ အနည္းဆံုးမဲဆႏၵနယ္- ငါးေနရာ

၄။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- အမ်ိဳးသားေရးဦးစားေပးမည္ အနာဂတ္ပါတီ NPP

၅။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသတ္မွတ္ခ်က္- ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းရင္းသား စစ္စစ္ျဖစ္ရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ကုိ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ သူျဖစ္ရမည္။

၆။ ရန္ပံုေငြ- အမႈေဆာင္အားလံုး၏ မ,တည္ေငြျဖင့္လည္ပတ္သည္။

၇။ ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း−အမ်ိဳးသားေရးစိတ္၀င္စားေသာ ပရဟိတအဖဲြ႕မွစတင္ခဲ့သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ တိုင္းျပည္အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခုိင္မာတိက်ေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တိက်စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္၊ အဆုိတင္သြင္းႏုိင္ရန္ အစရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးပါတီတစ္ခုအျဖစ္ စတင္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃-ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ပါတီအမွတ္ (၆၆) ျဖင့္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္က်သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

npp-leader၁။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လုိမ်ိဳးစြမ္း ေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
ေျခဥကေတာ့ တုိင္းျပည္ေကာင္းဖို႔ ျပင္ရမယ္။ အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ပုဒ္မေတြကေတာ့ ထိလို႔မရဘူး။ တျခားပုဒ္မေတြကေတာ့ တစ္ဆင့္ခ်င္းသြားၿပီးေတာ့ ျပင္ရမွာေပါ့။ ေလာလို႔ေတာ့မရဘူးေပါ့။အခု ေရတြင္းတူး အခုေရၾကည္ေသာက္လို႔ေတာ့မရဘူး။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေတာ့ ျပင္ရမွာပဲ။

၂။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္လဲ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့ ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း တစ္ဖက္ သတ္ယူလို႔ေတာ့မရဘူး။ လက္ခုပ္ဆုိတာ ႏွစ္ဖက္တီးမွျမည္တာကုိး။ တစ္ဖက္သတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူလို႔ မရဘူးေပါ့။ ညိႇရမွာေပါ့။ တစ္ဖက္ သတ္ ေတာင္းဆုိတာေတြ မရွိရဘူး။ တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္ရင္ထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိဖုိ႔ေတာ့လိုတာေပါ့။ အဲဒါဆုိရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမွာ။

၃။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔စဥ္းစားထားလား။
ျဖစ္ေနတာကေတာ့ လစာတုိးရင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကပါ လိုက္တက္ ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲလစာတိုးတုိး ကုန္ေစ်းႏႈန္းကုိ မထိန္းညိႇႏုိင္ဘူး။ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ တုိးတာအလကားပဲျဖစ္သြားတာေပါ့။ အဓိကကေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကုိ ေသခ်ာထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီျပႆနာကုိ ထိန္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ပါတီအေနနဲ႔လည္း ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မူ၀ါဒေတြ၊ အစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ေျပာတယ္ဆုိရင္အေျခ အေနအရပ္ရပ္က တူတာမဟုတ္ဘူး။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တ ကယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အခါက်မွ အေျခအေနေပၚၾကည့္ၿပီး လုပ္မွာ။ ျပည္သူကိုပဲ ဦးစားေပးမွာပါ။

၄။ ျပည္သူေတြက အစ္ကုိတုိ႔ပါတီကုိ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္လဲ။
ပါတီေဆာင္ပုဒ္အတုိင္းေပါ့။ အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလုပ္ မယ္။ ျပည္သူကေနမဲေပးမွပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိမယ္။ ျပည္ သူေတြအတြက္ပဲ လုပ္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက မဲေပးပါ။

၅။ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လုိပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္္ေရွာက္ တဲ့သူဆုိရင္ ပိုၿပီးအဆင္ေျပတယ္။ လက္ရွိသမၼတကလည္း ဒါေတြကုိ စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ေပးတယ္။ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ စြမ္းစြမ္း တမံ လုပ္ေပးတဲ့သူဆိုရင္ပိုၿပီး သေဘာက်ပါတယ္။

ဥကၠ႒အေၾကာင္း

ေမြးသကၠရာဇ္- ၁၀.၄.၁၉၇၄

ပညာအရည္အခ်င္း- B.Sc.(Zoology)

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈအေတြ႕အႀကံဳ- အနည္းငယ္

လက္ရွိအလုပ္အကုိင္- အေရာင္းအ၀ယ္

စံျပပုဂၢိဳလ္- အေနာ္ရထာမင္း၊ အေလာင္းဘုရား၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- အမွတ္(၁၁၅)၊ ေရႊေတာင္တန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀၉ ၇၉၅၅၆၃၀၁၁

national-development-force-logo

(၁) ပါတီဥကၠ႒အမည္ –  ဦးခင္ေမာင္ေဆြ

(၂) ပါတီ၀င္အေရအတြက္ – ေလးေသာင္းခန္႔ (မွတ္ပံုတင္ၿပီးအေရအတြက္)

(၃) ပါတီက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ – ၁၀၇ ၿမိဳ႕နယ္

(၄) ေဆာင္ပုဒ္ – ဒီေခတ္ႀကီးကို ေျပာင္းပစ္ဖို႔ ခေမာက္မဲကိုထည့္ၾကစို႔။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ NDF ျပည္သူအတြက္ စြမ္းမယ္။

(၅) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ – ၿမိဳ႕နယ္/တိုင္း အဆင့္ေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ျပလာတဲ့ စာရင္းကို ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွာ တင္ စိစစ္ဆံုးျဖတ္။ အသက္ (၆၀)ေအာက္ရွိတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ေရြးခ်ယ္။ ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ရပ္ဖိရပ္ဖေလးစားၾကည္ညိဳရသူ။ ပညာရပ္တစ္ခုခုတြင္ တတ္သိကြၽမ္းက်င္သူျဖစ္ပါက စဥ္းစားလက္ခံ။ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္။

(၆) ပါတီရန္ပုံေငြ − ပါတီရန္ပံုေငြျဖင့္သာ လည္ပတ္

(၇) ပါတီေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း – NLD ပါတီ၀င္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕က ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္လုိသူအခ်ဳိ႕ ႏုတ္ထြက္ၿပီး ပါတီသစ္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ပါတီမွတ္ပံုတင္ရရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵနယ္ ၁၆၅ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၁၆ ေနရာအႏိုင္ရရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၁၃ ေနရာ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဖို႔ ဘယ္လိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ပါမလဲ။

national-development-force-leaderလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပါတီက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သေဘာထားေပးထား တာရွိတယ္။ ပါတီအေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဆႏၵရွိပါတယ္။ အခုလည္း ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေနတယ္။ လက္ရွိေရာက္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ ျပည္သူေတြရဲ႕  အေနအထား၊တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစရွိတဲ့  အေပၚမူတည္ၿပီး အေျခခံဥပေဒရဲ႕ ျပင္သင့္ျပင္ထိုက္တာၾကည့္ရမယ္။ တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ ျပည္သူ႕စီးပြားအက်ဳိးမျပဳ ႏိုင္ ေသးတဲ့အခ်က္ေတြရွိရင္ ဒီအတိုင္းဆက္ထားၿပီး ခ်က္ခ်င္းမျပင္ေသးဘဲ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းျပင္သြားရမယ့္ အေနအထားျဖစ္တယ္။ အေျခခံဥပေဒျပင္တယ္ဆိုတာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေစာင့္သိ႐ိုေသတဲ့အျဖစ္ေရာက္ေအာင္ ၊ ထူေထာင္ႏိုင္ေအာင္ တိုင္း ရင္းသားအားလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ မိမိတို႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မိမိတို႔ သံုးစြဲႏုိင္ခြင့္ ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္သာ ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုတယ္။ အက်ဳိးစီးပြား၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႕အေနအထားတစ္ခုအတြက္ ျပင္ေပးစရာ မလိုဘူး။ ႏိုင္ငံအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသာလွ်င္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရွိခဲ့ရင္ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္နဲ႔ လူထုအက်ဳိးစီးပြားကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးျပဳပံုစံနဲ႔ ဆက္သြားမယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏိုင္မယ္ ယံုၾကည္ပါလဲ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက တကယ္ကိုအေရးႀကီးတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘဲ လူထုအက်ဳိးစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ဆိုတာ ႏြားႏွစ္ ေကာင္တစ္ေကာင္မရွိဘဲ ႐ုန္းေနရသလို ျဖစ္သြားမယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို  ခိုင္ခိုင္ မာမာ ေရာက္ေအာင္၊ ေရာက္ၿပီးသားအဆင့္ကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကတိက၀တ္ေတြ ဥပေဒျပဳမႈေတြ အတည္ျပဳ ခ်က္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ ေအာင္ပါတီက ႀကိဳးပမ္းသြားမွာပါ။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ စဥ္းစားထားလား။

လက္ရွိျမန္မာ့စီးပြားေရးက လက္၀ါးႀကီးအုပ္စီးပြားေရးပံုစံ ျဖစ္ေန တယ္။ တကယ့္ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးမ ေရာက္ ေသးတဲ့အတြက္ အခုလိုျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ဖက္က ၾကည့္ျပန္ရင္လည္း ေျမသိမ္းယာသိမ္းခံထားရသူ ေတြ တစ္ပံုႀကီး၊ သိမ္းၿပီးသားေျမေတြကိုလည္း ျပန္အသံုးမခ်ဘဲထားေတာ့ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး ေျမေနရာအသိမ္း ခံထားရ ေတာ့ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကယ့္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးျဖစ္ ေအာင္လုပ္ရ မယ္။ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈေတြကို တိုက္ဖ်က္ရမယ္။ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ အေသးစား၊ အလတ္စား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေပးရမယ္။ ဗဟိုဘဏ္ကေန ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေငြလံုးေငြရင္းပမာဏ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်တရဲ႕လား၊ ျပည္သူေတြ စုေဆာင္းေငြရႏုိင္ရဲ႕လားဆိုၿပီး ႏုတ္ၿပီးသား ၀င္ေငြရႏုိင္တဲ့အထိ အစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူေတြအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ အရင္းႏွီးအခြင့္လမ္းေတြ ရွာေဖြေပးရမယ္။ လယ္သမားေတြ ကိုယ့္လယ္ကိုယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ အခ်ိန္ယူျမႇင့္တင္ေပးရမယ္။ ဒါဆိုရင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ပြင့္လင္းလာၿပီး ျပည္သူေတြ ၀င္ေငြလည္ပတ္မႈေကာင္းလာမယ္။ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ အာမခံခ်က္ေပးမယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းအစိုးရေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးမယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းပိုပြင့္လင္းလာၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်တမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ပါမယ္။

ျပည္သူေတြက ဒီပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္တာလဲ။

ဒီပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပး သင့္တယ္ဆိုတာ တစ္ခ်က္တည္း ေျပာရရင္ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ႏုိင္ၿပီးလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သူဦးေရနည္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံအက်ဳိးေဆာင္တဲ့ ထိပ္တန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ပါတီဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ မွတ္တမ္းေတြၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ လယ္သမားေတြအတြက္ အမေတာ္ေၾကး က်ပ္ရွစ္ေထာင္ကေနတစ္သိန္းရေအာင္၊ ၀န္ထမ္းေတြမီးဖြားခြင့္ သံုးလကေန ေျခာက္လရ ေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။  အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္း ေတြေခ်းေငြရေအာင္ ေတာင္းဆိုေပးခဲ့ တာရွိတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ေတြကို တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေဆာက္ေပးဖို႔စတဲ့ ကိစၥအဆိုေတြ တင္ျပႏုိင္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးျပဳတဲ့ ဒီလိုပါတီကို အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားမဟုတ္ ဘဲ ဦးေႏွာက္ထဲက မဲတစ္ျပားထည့္ရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေရွ႕ေရး  ေနာက္ေရးစိတ္ေအးရမယ္ ေျပာခ်င္တယ္။

သမၼတေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုလူမ်ဳိးကုိ ေရြးခ်ယ္မလဲ။

တကယ္ပဲ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူ အက်ဳိးေဆာင္ရြက္ခ်င္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္မႈလည္း ရွိမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္လိုလားတဲ့ စိတ္ဆႏၵရွိတဲ့သူ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မယ့္သူ၊ လူမႈဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြနဲ႔ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြကို တိုးတက္ေအာင္၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး တကယ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ့္ပုဂိၢဳလ္မ်ဳိး၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား၊ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တကယ္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ တယ္ဆိုတဲ့ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ပုဂိၢဳလ္မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မယ္လို႔ ရည္ရြယ္ထား တယ္။

ပါတီဥကၠ႒၏ အသက္ – ၇၄ ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း – B.Sc (ေရနံရွာေဖြေရးအထူးျပဳဘာသာရပ္)

ႏိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈအေတြ႕အႀကံဳ – ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းတြင္ ေရနံေျမလုပ္သားသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္အ တြက္ လုပ္သက္ ၂၄ႏွစ္ရွိသည့္ ဌာနလုပ္ငန္းကိုပစ္ၿပီး ပါတီ၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ စမ္းေခ်ာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဖမ္းဆီးျခင္းခံရကာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၇ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရသည္။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ – မရွိ

စံျပပုဂိၢဳလ္ – ဦးၾကည္ေမာင္ (ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း)

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ – အမွတ္ (၄၇)၊ ပထမထပ္၊ အေနာက္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ တာေမြအ၀ိုင္း အနီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၉-၅၀၅၉၆၄၀

ashoe-chin-logo

၁။ ပါတီဥကၠ႒- ဆလုိင္းဟန္ၾကည္

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ – သုံးေသာင္းခန္႔

၃။ ပါတီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ – တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအပါအ၀င္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၀ေနရာ တြင္ ၀င္ေရာက္မည္။ အဓိကအားျဖင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ေဆာင္ပုဒ္ – ခ်င္းတုိင္းရင္းသားအေမြအႏွစ္ျဖစ္ေသာ  ေရေျမေတာေတာင္၊ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ လူမ်ဳိးတိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ဆုံး႐ႈံးနစ္နာျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး၊ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီစနစ္ေပၚေပါက္လာေရး။

၅။ ပါတီမူ၀ါဒ – မိမိတုိ႔ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ မိမိတို႔က ပုိမုိ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးစသည္မ်ားတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး၊ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဦးေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ပုိမုိပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားလူမႈအဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းတြင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ပုိမုိရရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ NGOႏွင့္ INGO၊ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမုိ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ လူ႔အခြင့္ အေရးေၾကညာစာတမ္းကိုအေျခခံေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား လူသားတုိင္းအျပည့္အ၀ရရွိႏုိင္ေရး၊ ျပည္သူႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားစား၀တ္ေနေရးပုိမုိေခ်ာင္လည္ ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အျမစ္ျပတ္တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူညီမွ်ေသာလူ႔အခြင့္အေရးရရွိေရး။

၆။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသတ္မွတ္ခ်က္ – အနိမ့္ဆုံး တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ရမည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထုက ေလးစားေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ရမည့္အျပင္ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ – အ႐ႈိခ်င္းတုိင္းရင္းသားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ရပ္တည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း – ၂၀၁၂ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ ေမလ ၇ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပုံတင္ခြင့္ကို ၂၀၁၂ ေမလ ၁၆ရက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ ဇြန္ လ ၅ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

ashoe-chin-leaderလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါသလဲ။
လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးက လုံး၀ဦးစားေပးလုပ္ရမယ့္ကိစၥပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြ နဲ႔ စုဖြဲ႕ထားတဲ့ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း(NBF)ဆုိ တာရွိပါတယ္။ NBFရဲ႕ စုေပါင္းအားနဲ႔ ျပင္ႏုိင္ေအာင္၊ တျခားပါတီေတြကို လည္း အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ႏုိင္ေအာင္ ဆက္လုပ္ သြားဖုိ႔ တုိက္တြန္းသြား မယ္။ အဓိကက်တဲ့ တပ္မေတာ္ကိုလည္း ျပင္ခ်င္လာေအာင္စည္း႐ုံးပါ မယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဘာေၾကာင့္ျပင္သင့္သလဲဆုိတာ သေဘာတရားေတြေျပာျပၿပီး တပ္မေတာ္ သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကိုစည္း႐ုံးၿပီး ျပင္ႏိုင္ေအာင္အစြမ္းကုန္လုပ္သြားမယ္။

လႊတ္ေတာ္ ထဲ ေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီႏုိင္မယ္ ယုံၾကည္ပါသလဲ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြနဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ေတြလုပ္ေနတာရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို ဖိတ္ တာရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕တုိင္းသူတုိ႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေဆြး ေႏြးေျပာဆုိတာေတြရွိပါတယ္။ အဓိကက အစုိးရေရာ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာ အေလွ်ာ့အတင္းေတြလုပ္ရမယ္ဆုိတာ ေျပာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားရင္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းက လုပ္ႏုိင္သေလာက္လုပ္ သြားမွာပါ။ အစုိးရကလည္း တုိင္းရင္း သားေတြ ယုံၾကည္မႈရွိေအာင္လုပ္ ေပးရမယ္။ ေနာက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္ ကလည္း ေလွ်ာ့ေပးရမယ့္ဟာေလးေတြကို ႏွစ္ဖက္ထိထိေရာက္ေရာက္ ေတြ႕ၿပီး လုပ္ၾကႏုိင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ ထဲေရာက္သြားရင္ ပါတီရဲ႕ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက အတတ္ႏုိင္ဆုံးလုပ္သြားမွာပါ။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ စဥ္းစားထားလား။
ဒါကေတာ့ ေတာ္ေတာ္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥပါပဲ။အခုလည္း ဒါနဲ႔ ပတ္ သက္လုိ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပ တာေတြ ေတြ႕ ေနရတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ စား ၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပဖုိ႔အတြက္ အၿမဲတမ္းျပည္ သူဘက္ ကရပ္တည္သြား မွာပါ။ လႊတ္္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီက ျပည္သူေတြ စား ၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပဖုိ႔အတြက္ လုပ္ ေဆာင္ေပးဖုိ႔ အစုိးရကိုေတာက္ ေလွ်ာက္တုိက္တြန္းသြားမယ္။ အဓိကက်တာက အစုိးရပဲ။ သူလုပ္ေပးမွ ျဖစ္မွာ ဆုိေတာ့ အစုိးရလုပ္ကို လုပ္ေအာင္တုိက္တြန္းသြားမယ္။ လႊတ္ ေတာ္ထဲကေနေပါ့။

ျပည္သူေတြက အ႐ႈိခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္တာလဲ။
ႏုိင္ငံမွာ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈေတြရွိလာဖုိ႔အတြက္ ပါတီက ဦးတည္ၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံမွာ မတရားမႈေတြ၊ တန္းတူ ညီမွ်မႈေတြမရွိတာေတြကို ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္လုပ္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီကို မဲေပးသင့္ပါတယ္။

 သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုလူမ်ဳိးကိုေရြးခ်ယ္မလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားတဲ့ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားပါတီမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၂ပါတီရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေအာင္ အဲဒီပါတီအကုန္လုံး၀င္ၿပိဳင္ၾကမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သမၼတေလာင္း ေရြးခ်ယ္ ရင္ တုိင္းရင္းသားကုိပဲ ေရြးခ်င္တယ္။ အရည္အခ်င္းလည္းရွိရ မယ္။ လူအမ်ားလည္းေလးစားရမယ္။ အဲဒီလုိ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စား လွယ္တစ္ေယာက္ကိုပဲ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ေရြးေျမႇာက္မယ္။

ပါတီဥကၠ႒၏ အသက္ – (၇၁)ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း – ၀ိဇၨာဘြဲ႕(သမုိင္းအဓိက)

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ – ၿပီးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ကုိယ္ တုိင္ကုိယ္က်ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ အစုိးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ အသက္ (၆၀)ျပည့္သည္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ အ႐ႈိခ်င္းအမ်ဳိးသားပါ တီတည္ေထာင္သည့္အခါတြင္မွ ပါတီဥကၠ႒တာ၀န္ယူကာ ႏုိင္ငံေရးနယ္ ပယ္ကို စတင္ေျခခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္ – အစုိးရ၀န္ထမ္း(အၿငိမ္းစား)၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးကိုသာ ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

စံျပပုဂၢဳိလ္ – ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၉−၃၀၁၄၄၃၂၀

new-age-logo

၁။ ဥကၠ႒အမည္- ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္

၁။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္- သုံးသိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ဧရာ၀တီ၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးသုံးခုတြင္ အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ၁၁ခုတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- ဒီမုိကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစရွိသည့္ သုံးလြန္းတင္ဒီမုိကေရစီထူေထာင္ေရးလမ္းစဥ္။

၅။ ေဆာင္ပုဒ္- သုံးလြန္းတင္ဒီမုိကေရစီထူေထာင္ေရး။

၆။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္- အနည္းဆုံး ပညာအရည္အခ်င္း အ႒မတန္းေအာင္ရန္လုိအပ္သည္။ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၏ သေဘာတရားေရး ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္အေပၚအျမင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားသူျဖစ္ရမည္။ ပါတီႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးအတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားအနစ္နာခံသူျဖစ္ရမည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အက်င့္
စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ တုိင္းက်ဳိးျပည္က်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အစဥ္အလာ၊ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူ  (သို႔မဟုတ္)ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည့္ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ရမည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ − ပါတီ၀င္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကး၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကးႏွင့္ပါတီကုိ ၾကည္ညိဳေလးစား၍ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ပါတီ၀င္မ်ားစုေပါင္း၍ ၀င္ေငြရရန္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ား၊ မဲဆြယ္ကာလတြင္လည္း တုိင္းရင္းသားကုမၸဏီမ်ားမွ စပြန္ဆာမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း – ၁၉၉၀အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ သခင္စုိးနာယကအျဖစ္ပါ၀င္သည့္ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီအမည္ျဖင့္ ၁၀ ေနရာ
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ကာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ အဆုိပါေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ ပါတီမ်ားဖ်က္သိမ္းခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီလည္း
ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေခတ္သစ္သိပၸံေက်ာင္းသားစုအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရ၍ ေခတ္သစ္ ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ ေထာင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

new-age-leaderလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိမ်ဳိး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိတာက ဥပေဒအားလုံးရဲ႕ အေခါင္ အခ်ဳပ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပင္သင့္တာကို ျပင္ရမယ္။ မျပင္လုိ႔မရဘူး။ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္း
နဲ႔ ျပင္ရမယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္သင့္တယ္။ ဥပေဒျပင္ ေရးသည္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လူမႈဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကိုအေျခခံသင့္
တယ္။ တပ္မေတာ္ ၂၅ရာ ခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ေနတာကို တပ္မေတာ္ဆန္႔က်င္ ေရးနဲ႔ မေျပာင္းသင့္ဘူး။ အဆင့္ဆင့္ေလွ်ာ့ခ်တဲ့နည္းနဲ႔ ေျပာင္းရင္ တပ္နဲ႔
ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ညီၫြတ္ေရးကို ပိုရႏုိင္မယ္လုိ႔ျမင္တယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါလဲ။
အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ ဘာလုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ဦးတုိ႔ သမုိင္းက လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲအေတြ႕အႀကံဳကလာတာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကမၻာမွာ သက္တမ္းအရွည္ဆုံးျပည္တြင္းစစ္စာရင္း၀င္ေနတာ။ တကယ္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကုိလုိလားရမယ္။ ရန္သူပင္ျဖစ္ေစ မတရားမလုပ္စတမ္းဆုိတဲ့ စိတ္ထားရွိရမယ္။ ဒီအေျခခံေပၚမွာ စဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္ၾကာစရာ မလုိဘူး။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရးကို အရင္လုပ္သင့္တယ္။ ၿပီးမွ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး ေဘာင္အတြင္းမွာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔သြားရမယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ/ထြက္ေငြ မွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားလား။
ဒီမုိကေရစီမွာ ဦးတည္ခ်က္ သုံးရပ္ရွိတယ္။ လူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈျပည့္၀ ရမယ္။ တန္းတူညီမွ်ရွိရမယ္။ အမ်ားဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္။ ဒီဦးတည္ခ်က္  သုံးရပ္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ရ မယ္။ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ ဆုံး ျဖတ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ အသိဉာဏ္အဆင့္အတန္းျမင္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ အသိဉာဏ္ျမင့္မားဖုိ႔ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္ဖုိ႔ လည္းလုိတယ္။ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္ဖုိ႔ စီးပြားေရးကုန္ထုတ္ စြမ္းအားစုတုိးတက္ဖုိ႔တယ္။ ဒီသုံးရပ္နဲ႔ ထူေထာင္မွ ဒီမုိကေရစီျဖစ္မယ္ လုိ႔ ဦးတုိ႔ယုံၾကည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ ႔စီးပြားေရး ဘ၀၊ က်ား၊မတန္းတူရဖုိ႔၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔၊ တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ မူခ်ထားတယ္။

ျပည္သူေတြက အန္ကယ္တုိ႔ပါတီကိုဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္တာလဲ။
ဦးတုိ႔ ပါတီကို မဲေပးသင့္တဲ့ အခ်က္ေလးခ်က္ရွိတယ္။ တစ္က ဦးတုိ႔ပါတီက ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳအစဥ္အလာရွိတာေၾကာင့္ ဆင္ျခင္တုံတရား
မွာ အားေကာင္းႏုိင္တယ္။ အမွား၊ အမွန္အေတြ႕အႀကံဳရွိတယ္။ နံပါတ္ႏွစ္က ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံကိုဘယ္လိုထူ ေထာင္မလဲဆုိတဲ့ မူ၀ါဒမွာ သုံးလြန္းတင္ဒီမုိကေရစီထူေထာင္ေရးကို ခ်မွတ္ထားတယ္။ နံပါတ္သုံးက
တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမူ၀ါဒကို ခ်ထားတယ္။ နံပါတ္ေလးက အစုိးရသည္ ျပည္သူရဲ႕ အရွင္သခင္ မဟုတ္ေစရဘူး။ ျပည္သူရဲ႕အေစခံသာျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ခံယူခ်က္။ ဒီေလးခ်က္ေၾကာင့္ မဲေပးသင့္ပါတယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လုိပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
သမၼတေလာင္းသည္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးမွာ ဘယ္ေလာက္အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ သူျဖစ္သလဲ။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံအသြင္ကူး ေျပာင္းေရးမွာ ဘယ္ေလာက္
ရပ္တည္တဲ့သူျဖစ္သလဲ။ အမ်ဳိးသား ေရးအက်ဳိးစီးပြားကို ဘယ္ေလာက္ ကုိယ္စားျပဳမလဲ။ ဒီသုံးခုကိုၾကည့္မယ္။

ဥကၠ႒အသက္- (၇၀ႏွစ္)

ပညာအရည္အခ်င္း-အထက္တန္းေအာင္(၁၉၆၃- ၆၄)

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈအေတြ႕အႀကံဳ- ေက်ာင္းသားႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္ လူငယ့္တပ္ဦးျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ပါ၀င္ခဲ့။ ၁၉၆၆-၆၇ တြင္ သခင္စုိး
၏ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီသုိ႔၀င္ခဲ့ၿပီးေတာခုိခဲ့။ ၁၉၇၄ တြင္ ဥပေဒေဘာင္
အတြင္းျပန္၀င္ခဲ့။ ျပန္၀င္ၿပီးခ်င္း ပါတီတပ္သား၊ ႐ုံးအဖြဲ႕၀င္၊ ခ႐ုိင္႐ုံး
အဖြဲ႕မွဴး၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ အေျပာင္းတြင္အဖမ္းခံခဲ့ရကာ ေထာင္ဒဏ္ ၂ႏွစ္
ေက်ာ္ ၾကာက်ခဲ့။ ၁၉၈၀ ခန္႔တြင္ သခင္စုိး၏ ကုိယ္ေရးအတြင္းေရးမွဴးအ ျဖစ္ကုိးႏွစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့။ ၁၉၉၀အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ၌ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ယူခဲ့။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီကိုမွတ္ပုံတင္ၿပီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့။

လက္ရွိအလုပ္အကုိင္- စုိက္္ပ်ဳိးေရးၿခံပုိင္ရွင္။

စံျပပုဂၢဳိလ္- သခင္စုိး

ဆက္သြယ္ရန္- ၀၁-၅၀၄၈၈၂

farm-development-logo

၁။ ဥကၠ႒- ဦးေက်ာ္စြာစိုး

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္- ေျခာက္သန္းေက်ာ္

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ဝ တြင္ အမတ္ ၅၀၀ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးၿပီး တုိင္းျပည္တြင္ ျပည္သူမ်ား စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။

၅။ ေဆာင္ပုဒ္- ထမင္းစားသူတိုင္း ဆင္းရဲသားလယ္သမားထုႀကီးကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါေစ၊ ထမင္းစားသူတုိင္း ဆင္းရဲသားလယ္သမားထုႀကီးကို ေက်းဇူးဆပ္ႏုိင္ပါေစ။

၆။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္- (၁) စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းရမည္။ (၂) တုိင္းျပည္ခ်စ္ရမည္။ (၃) ပညာတတ္ရမည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားအေျခခံၿပီး မိမိဘဝ မိမိတကယ္ျပဳျပင္လိုသူႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံလုပ္ခ်င္စိတ္ရွိသူကိုသာ ပါတီက ေရြးခ်ယ္မည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ − ပါတီဝင္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကး၊ ပါတီကိုၾကည္ညိဳ၍ လွဴဒါန္းေသာေငြျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း – လယ္သမားထုက ေခတ္အဆက္ဆက္ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးျခင္းမရွိသည့္ လယ္သမားပါတီထူေထာင္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီကို ၂၀၁၂ ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ပါတီဝင္ ၂၁ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

farm-development-leaderလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိမ်ဳိး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အေျခခံဥပေဒကို လိုအပ္တာေတြထားၿပီး မလိုအပ္တာေတြျပင္မယ္။ အေျခခံဥပေဒဆုိတာ ဘုရားေဟာမဟုတ္ဘူး။ လူေတြ ျပဳလုပ္ထားတဲ့အရာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္ကာလ ေရြ႕လ်ား လာတာနဲ႔အမွ် လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ျပင္သြားရမွာျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါတာကလည္း တပ္မေတာ္က စိုးရိမ္မႈနဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းေပးေနတဲ့ သေဘာပါပဲ။ တက္လာမယ့္သူ ေတြက အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသးဘူး။ ဒီအတိုင္းလႊတ္ေပးလို႔မရဘူး။ ကိုယ္လမ္းေလွ်ာက္တတ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ထိန္းႏုိင္ၿပီဆုိတဲ့အခ်ိန္ေရာက္ရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ကို ေနာက္ ဆုတ္ခိုင္းရမွာပဲ။ အခုဘာမွမလုပ္တတ္ေသးဘဲ ခင္ဗ်ားဖယ္ဖယ္ဆုိရင္ အကုန္ကြၽမ္းျပန္က်ကုန္မွာေပါ့။ တုိင္းျပည္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္သြားမွာ ေပါ့။ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေလ်ာ့ေအာင္ လုပ္သြားရမယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိကူညီေပး ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါသလဲ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥက သူ႔ေလာဘနဲ႔သူျဖစ္ေနရတာ။ ႏွစ္ဖက္ေလာဘမရွိ ဘူး။ တကယ္တုိင္းျပည္ ေကာင္းစားေစခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ဆုိရင္ ဘာမွထူးဆန္း တဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ ရန္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကခ်င္က လည္း ကခ်င္လူထု အတြက္မဟုတ္ဘဲ KIA တစ္ခုအတြက္ ရန္ျဖစ္တာ။ ကရင္ကလည္း ကရင္လူထု အတြက္မဟုတ္ဘဲ KNU က ရန္ျဖစ္တာ။ တပ္မေတာ္က လည္း ကာကြယ္တယ္ဆုိၿပီး ႏုိင္ထက္စီးနင္း လုပ္တာေတြအမ်ားႀကီး။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၾကားဝင္ေျပာေပး႐ံုပဲရ တယ္။ ကိုယ့္မွာပါဝါမွမရွိတာ။ မင္းတို႔ရပ္ဆိုၿပီးသြားေျပာလို႔မရဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ ‘ဝ’ရွိမွ ‘ဝိ’လုပ္လို႔ရမွာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီက လႊတ္ ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ‘ဝ’ရွိေအာင္ အရင္လုပ္ၿပီးမွ ‘ဝိ’လုပ္မယ္။

ပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ/ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားလား။
ျပည္သူေတြ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ တုိးဖို႔ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြဖိတ္ေခၚရမွာပဲ။ ထမင္းကိုထမင္းနဲ႔နယ္စားလို႔ အရသာမရွိဘူး။ ဟင္းနဲ႔ျမႇဳပ္စားမွ ျဖစ္မွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္လည္း စီးပြားေရးမွာ ထိပ္ဆံုး ေရာက္ေနတဲ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကိုဖိတ္ေခၚထားတာပဲ။ သူတုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ မယ္။ ဂ်ပန္က တုိ႔ကိုေလးစားတယ္။ အၿမဲကူညီခ်င္တဲ့တုိင္းျပည္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဂ်ပန္နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြတုိးတက္ေအာင္ ေဖာ္ ေဆာင္မယ္ရည္မွန္းထားတယ္။

ျပည္သူေတြက အန္ကယ္တုိ႔ပါတီကိုဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္တာလဲ။
ဘာေၾကာင့္မဲထည့္သင့္သလဲေျပာရရင္ သူတုိ႔ကို က်ဳပ္ကိုမဲေပးေပးပါ ေတာင္းေနတာမဟုတ္ဘူး။ အခုေတာ္ေတာ္စိတ္ညစ္ေနၿပီ။ ငါကိုက ကံဆိုးလြန္းလို႔ ပါတီေထာင္မိတယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထင္မိတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အခက္အခဲကူညီေပးမယ္ ကြၽန္ေတာ္ေျပာေပမယ့္ ပိုက္ဆံ ေပးတဲ့သူေနာက္ လိုက္မယ္ဆုိေတာ့ ဘာျပန္ေျပာရမလဲ။ ဒီလူေတြ အဲဒီ အစိုးရနဲ႔ပဲ ထိုက္တန္တယ္လုိ႔ပဲေျပာမယ္။ သူတုိ႔အခက္အခဲကယ္ခ်င္လို႔ လာပါတယ္ဆုိမွ သူတုိ႔က ဘာျပန္ေပးမွာလဲ အရင္ဆံုးေမးတယ္ဆုိေတာ့ ကူညီခ်င္လို႔လာတာေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအစိုးရနဲ႔ပဲ ျပည္သူေတြထိုက္တန္ တယ္လို႔ထင္တယ္။ ႐ႈံးသြား လည္းဒီအစိုးရက တုိ႔ကိုဘာမွလုပ္တာမဟုတ္ ဘူး။ ႏွိပ္စက္ခံရတာ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြ။ အေပၚမွာေနတဲ့သူကို တစ္ခါမွမႏွိပ္စက္ဘူး။ တကယ္ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ျပည္သူေတြ ကိုပဲ ကယ္ခ်င္တယ္။ ဝါးတားတားလုပ္ေနတဲ့သူေတြကို မကယ္ခ်င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကယ္ရတာ ေတာင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲနီးေလေလ စိတ္ပ်က္လာေလေလျဖစ္ေနတယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လုိပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
သမၼတေလာင္းက တုိင္းျပည္ကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာခ်စ္ရမယ္။ တစ္မ်ိဳးသား လံုးနဲ႔ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာခ်စ္ဖို႔လိုတယ္။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို မခ်စ္ဘဲ ကိုး႐ိုးကားရားလုပ္လို႔ကေတာ့ တုိင္းျပည္ပါေခ်ာက္ထဲေရာက္ သြားမယ့္ေနရာပဲ။ ဒီေနရာက သိပ္ကိုအေရးႀကီးတယ္။ စိတ္ႏွလံုးေကာင္း ဖို႔လိုတယ္။ စီးပြားေရးနားလည္ရမယ္။ လက္ရွိတုိင္းျပည္ရဲ႕ အေျခအေန ကိုသိထားဖို႔လိုတယ္။

ဥကၠ႒အသက္- (၄၉ ႏွစ္)

ပညာအရည္အခ်င္း- စိတ္ပညာအဓိက

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- ၁၉၈၈ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၌ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့။

လက္ရွိအလုပ္အကုိင္- ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးပြားတုိးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၊ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးပြားတုိးတက္ေရးဘဏ္ ပိုင္ရွင္။

စံျပပုဂၢဳိလ္- ျမတ္စြာဘုရား

ဆက္သြယ္ရန္- ၀၉-၅၁၇၇၇၁၄