လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေသာ မဲ႐ံုမွဴးမ်ားအား ေကာ္မရွင္က အကာအကြယ္ေပးမည္

လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါက မဲ႐ံုမွဴးမ်ားကို တရားစြဲဆိုျခင္း မခံရေစရန္ ေကာ္မရွင္က အကာအကြယ္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး မဲ႐ံုအတြင္း မဲဆြယ္ျခင္းကဲ့သို႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္ပါက ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းၿပီး တရားစြဲဆိုခံရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက  ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုးတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအတြက္ မဲ႐ံုဆိုင္ရာ သင္တန္းတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဘယ္ကို ထည့္ေပးပါလို႔ မဲ႐ံုမွဴး ကိုယ္တိုင္ကေျပာရင္ သူၿငိတာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လမ္းညႊန္ခ်က္မွာ မဲဆြယ္ေပးရမယ္လို႔ မပါဘူး။ သူက သြားဆြယ္ရင္ သူ႔အစ္ကိုပါမယ္။ ဦးေလးပါမယ္။ ဒီပါတီ ထည့္ေပးပါဆိုရင္သူ ၿငိမွာပဲ။ ဒါက တရားစြဲလို႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဲ႐ံုမွဴး၊ ဒုမဲ႐ံုမွဴး စည္းကမ္းအတိုင္း လုိက္နာပါ။ သူကိုယ္တိုင္က ေဖာက္ရင္ေဖာက္တဲ့ သူကေတာ့ ဘယ္သူမဆို ကြၽန္ေတာ္ေတာင္ ပါသြားမွာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒လည္း လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္လို႔ ရတာမဟုတ္ဘူး”ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ဆိုသည္။

ဆက္လက္ၿပီး “ ဥပေဒနဲ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ရင္ အေရးယူလို႔မရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကာကြယ္ေပးရမွာ။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကပဲ ဆြဲထားတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ရင္ေတာ့ ဘယ္လိုမွ တရားစြဲလို႔မရပါဘူး။ စြဲလို႔ရရင္ သူကိုယ္တိုင္က လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ေက်ာ္လုပ္လို႔ပါ”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

 

Writer:
ေန႐ိုင္း၊ ေက်ာ္မ်ဳိး
Source – Eleven Media